Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Разград

Обява за едно свободно място за длъжност"счетоводител, оперативен"

Кратко описание на длъжността: 1) Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря. 2) Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието. 3) Участва в комисии по инвентаризации и проверки по материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществено отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности. 4) Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.