Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16909 ДГС Тутракан 20.12.2021 2205,2206,2207,2210,2211,2213,2214,2215 тп,срлп,ак,глд Добив на дървесина 152,525.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16910 ДГС Буйновци 20.12.2021 21.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 211, 2212, 2213, 2214 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, шст, яв Добив на дървесина 135,889.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина-сеч, извоз на маркирана дървесина, рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни тракторни пътища, подвоз и претоворване на ТИР Виж пълна информация
16911 ДГС Буйновци 20.12.2021 21.12.2021 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 бб,чб, здгл, бк, гбр, здб Добив на дървесина 127,143.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина -сеч, извоз до временен склад, рампиране, направа и/или ремонт на извозни пътища, подвоз и претоварване на ТИР- Местни Търговци Виж пълна информация
16912 ДГС Буйновци 20.12.2021 22001, 22002, 22003, 22004, 22005 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр Продажба на дървесина 329,336.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за покупка на прогнозно количество дървесина - МТ Виж пълна информация
16913 ДГС Тутракан 20.12.2021 2208МТ,2209МТ,2212МТ срлп,цр,мжд,кдб,глд Добив на дървесина 32,683.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16907 ДГС Бяла 16.12.2021 16.12.2021 2201, 2202, 2203 срлп,ак, мжд,бл,лдб,пяс,гбр,здб Добив на дървесина 175,674.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16908 ДГС Бяла 16.12.2021 16.12.2021 2204 ак, мжд Добив на дървесина 63,732.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16916 ДГС Габрово 16.12.2021 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225 цр, гбр, бл, бб, ак, бк, чрш, см, яв, шстл, оф, врб, Продажба на стояща дървесина корен 55,469.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16917 ДГС Габрово 16.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб Продажба на дървесина 144,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина. Виж пълна информация
16918 ДГС Габрово 16.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб Добив на дървесина 152,195.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция. Виж пълна информация
16919 ДГС Габрово 16.12.2021 2228, 2229, 2230, 2231 чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр Продажба на дървесина 102,443.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина. Виж пълна информация
16920 ДГС Габрово 16.12.2021 2228, 2229, 2230, 2231 чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр Добив на дървесина 38,453.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16905 ДЛС Дунав 15.12.2021 2208 тп, брс, як, чрн, врб Продажба на стояща дървесина корен 875,180.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността почвоподготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16906 ДЛС Дунав 15.12.2021 1 0 Лесокултурни мероприятия 214,960.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16914 ДГС Плачковци 13.12.2021 2212, 2213, 2214, 2215 бк, трп, цр, бл, кгбр, ак, брз, гбр Добив на дървесина 135,496.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция Виж пълна информация
16915 ДГС Плачковци 13.12.2021 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 158,484.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16901 ДГС Болярка 09.12.2021 2214, 2215, 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 103,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2215, 2216 Виж пълна информация
16902 ДГС Елена 09.12.2021 2162 бк гбр здб Добив на дървесина 15,937.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16903 ДГС Елена 09.12.2021 2162-1 бк гбр здб Продажба на дървесина 39,807.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16904 ДГС Горна Оряховица 09.12.2021 2132, 2133, 2134, 2135 цр, гбр, здб, бл, срлп Продажба на дървесина 5,191.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация