Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16957 ДГС Плачковци 11.02.2022 2223 бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чрш, Добив на дървесина 22,397.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за – добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад, за обект № 2223 находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци. Виж пълна информация
16955 ДГС Елена 03.02.2022 2226 бк здгл см гбр Добив на дървесина 33,118.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16956 ДГС Елена 03.02.2022 2226-1 бк здгл см гбр Продажба на дървесина 83,190.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16958 ДЛС Воден 03.02.2022 09.02.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 1,035.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи 470,700 тона слънчоглед, реколта 2021г., съхранен в стопанския двор на ЛТУ ”Ири Хисар”, Виж пълна информация
16954 ДГС Бяла 28.01.2022 28.01.2022 2203 ак Добив на дървесина 70,125.50 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16946 ДГС Силистра 27.01.2022 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 54,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
16947 ДГС Силистра 27.01.2022 ЛКМ 2 0 Лесокултурни мероприятия 29,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
16948 ДГС Габрово 26.01.2022 2217 ак Продажба на стояща дървесина корен 19,227.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
16949 ДГС Габрово 26.01.2022 2203МТ ак Продажба на стояща дървесина корен 29,133.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци. Виж пълна информация
16950 ДГС Габрово 26.01.2022 2211, 2213 ак, цр, гбр, бл Продажба на дървесина 58,488.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад. Виж пълна информация
16951 ДГС Габрово 26.01.2022 2211, 2213 ак, цр, гбр, бл Добив на дървесина 32,175.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива, товаренето, подвоза и натоварването на ТИР станция, на дървесина Виж пълна информация
16952 ДГС Габрово 26.01.2022 2205MT бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств Продажба на дървесина 52,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина за местни търговци. Виж пълна информация
16953 ДГС Габрово 26.01.2022 2205MT бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств Добив на дървесина 18,357.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина за местни търговци. Виж пълна информация
16944 ДЛС Каракуз 25.01.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 11,286.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи -Балирано сено люцерна Виж пълна информация
16942 ДГС Елена 18.01.2022 2225 бк, здб, срлп, здб, гбр, цр Добив на дървесина 18,556.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16943 ДГС Елена 18.01.2022 2225-1 бк, здб, срлп, здб, гбр, цр Продажба на дървесина 49,308.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16945 ДЛС Воден 18.01.2022 21.01.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 1,150.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост-слънчоглед, реколта 2021г Виж пълна информация
Процедура № 16945 на ДЛС Воден от 18.01.2022 е прекратена!
16940 ДЛС Каракуз 12.01.2022 2205 цр; бл Добив на дървесина 22,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16941 ДЛС Каракуз 12.01.2022 2206 цр Добив на дървесина 2,650.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
16932 ДГС Разград 10.01.2022 22001 ак, бл, гбр, здб, кл, мжд, срлп, цр Добив на дървесина 30,764.61 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 22001 Виж пълна информация