Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Търгове по Закона за държавна собственост"

17295
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 25.07.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 640.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17282
Поделение ДГС Елена
Първа дата 30.04.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17246
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.02.2024
Втора дата 27.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17241
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 15.02.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 2,430.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17244
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 14.02.2024
Втора дата 21.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 9,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17245
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 14.02.2024
Втора дата 21.02.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17226
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 24.01.2024
Втора дата 31.01.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17229
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 24.01.2024
Втора дата 31.01.2024
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17210
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.11.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17195
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17196
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17197
Поделение ДГС Разград
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17186
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.08.2023
Втора дата 24.08.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 420.25 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17187
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.08.2023
Втора дата 24.08.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 327.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17172
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 30.06.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,470.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17168
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 19.06.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,390.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17149
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.03.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,254.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17148
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 06.03.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17147
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 07.02.2023
Втора дата 14.02.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 925.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17138
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 18.01.2023
Втора дата 19.01.2023
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация