Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Лесокултурни мероприятия"

17275
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 23.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 190,074.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17266
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 19.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2401
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 21,350.29 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17274
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 19.04.2024
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 128,753.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17276
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 16.04.2024
Втора дата 16.04.2024
Обект/и № 241
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 165,240.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17270
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 09.04.2024
Втора дата 09.04.2024
Обект/и № 242
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 15,804.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17269
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 04.04.2024
Втора дата
Обект/и № ЛКД 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 28,048.22 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17271
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 04.04.2024
Втора дата
Обект/и № ЛКД 2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 6,589.08 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17272
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 04.04.2024
Втора дата
Обект/и № ЛКД 3
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 40,608.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17273
Поделение ДГС Болярка
Първа дата 04.04.2024
Втора дата
Обект/и № ЛКД 4
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 1,922.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17267
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 03.04.2024
Втора дата
Обект/и № 243
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 111,360.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17268
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 03.04.2024
Втора дата
Обект/и № 244
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 46,980.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17242
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 14.02.2024
Втора дата
Обект/и № 241
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 37,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17243
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 14.02.2024
Втора дата
Обект/и № 242
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 11,970.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17233
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 31.01.2024
Втора дата
Обект/и № 1 ЛКМ 24
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 2,590.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17211
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 28.11.2023
Втора дата
Обект/и № 5 ЛКМ
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 3,535.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17206
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 08.11.2023
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 14,206.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17202
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 02.11.2023
Втора дата 02.11.2023
Обект/и № 232
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 8,195.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17200
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 27.10.2023
Втора дата
Обект/и № 4 / 23 ЛКМ
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 35,326.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17189
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 12.09.2023
Втора дата
Обект/и № 232
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 11,864.32 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17183
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 27.07.2023
Втора дата
Обект/и № 231
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация