Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Обществени поръчки / Профил на купувача"

16527
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 20.10.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16528
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 20.10.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 36,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16513
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 13.10.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16433
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 37,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16374
Поделение Централно Управление
Първа дата 20.07.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

16370
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 14.07.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16360
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 08.07.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

16384
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 07.07.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 25,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16382
Поделение Централно Управление
Първа дата 06.07.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 250,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16385
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 25.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 30,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16388
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 25.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 30,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16347
Поделение ДГС Елена
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 50,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16373
Поделение ДГС Разград
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16375
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 8,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16383
Поделение Централно Управление
Първа дата 23.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

16371
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16367
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 17.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 7,400.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16369
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 17.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16359
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 15.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16351
Поделение ДГС Разград
Първа дата 03.06.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация