Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Продажба на дървесина"

17296
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 09.07.2024
Втора дата
Обект/и № 2424
Данни за дървесината бл, лдб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 42,928.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16973
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 04.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22015
Данни за дървесината бб, чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 51,415.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16974
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 04.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22016
Данни за дървесината бук, зимен дъб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 40,612.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16977
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 02.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22101, 22102, 22103, 22104, 22105, 22106, 22107
Данни за дървесината бб, чб, об.см, здгл,об. Бк, яв, яс, шст здб, об. Гбр, цр, мжд,
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 139,955.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16969
Поделение ДГС Елена
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2230-1 2231-1
Данни за дървесината бк, гбр, здб, цр, кл, мжд, кгбр, срлп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 68,151.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16971
Поделение ДГС Елена
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2232-1 2233-1 2234-1
Данни за дървесината здб, срлп, цр, гбр, кл, кгбр, мжд, бк, бб, ак
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 134,056.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16962
Поделение ДГС Елена
Първа дата 15.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2227-1 2228-1 2229-1
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 100,495.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16956
Поделение ДГС Елена
Първа дата 03.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2226-1
Данни за дървесината бк здгл см гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 83,190.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16950
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2211, 2213
Данни за дървесината ак, цр, гбр, бл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 58,488.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16952
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2205MT
Данни за дървесината бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 52,536.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16943
Поделение ДГС Елена
Първа дата 18.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2225-1
Данни за дървесината бк, здб, срлп, здб, гбр, цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 49,308.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16929
Поделение ДГС Елена
Първа дата 06.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2224-1
Данни за дървесината бл цр гбр кгбр мжд
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 20,468.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16912
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Обект/и № 22001, 22002, 22003, 22004, 22005
Данни за дървесината бб, чб, здгл, бк, здб, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 329,336.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16917
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219
Данни за дървесината см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 144,220.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16919
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2228, 2229, 2230, 2231
Данни за дървесината чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 102,443.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16903
Поделение ДГС Елена
Първа дата 09.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2162-1
Данни за дървесината бк гбр здб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 39,807.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16904
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 09.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2132, 2133, 2134, 2135
Данни за дървесината цр, гбр, здб, бл, срлп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 5,191.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16895
Поделение ДГС Елена
Първа дата 17.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2161-1
Данни за дървесината здб бк кл гбр цр мжд кгбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 57,004.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16885
Поделение ДГС Елена
Първа дата 11.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2156-1 2157-1 2158-1 2159-1
Данни за дървесината ак бб здб гбр кгбр срлп бк
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 90,253.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16888
Поделение ДГС Елена
Първа дата 11.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2160-1
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 62,420.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация