Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Продажба на стояща дървесина корен"

17161
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 25.04.2023
Втора дата
Обект/и № 2301ОГ-2302ОГ
Данни за дървесината бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 50,947.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17025
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 10.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2012
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 5,082.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17026
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 10.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2213
Данни за дървесината цр,лдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 25,544.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17023
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2201
Данни за дървесината цер
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 159,128.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17024
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2202
Данни за дървесината бл, гбр, здб, кл, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 51,726.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16948
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2217
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 19,227.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16949
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.01.2022
Втора дата
Обект/и № 2203МТ
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 29,133.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16927
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 29.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2206
Данни за дървесината тп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 139,241.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16926
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 22.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2205
Данни за дървесината тп, ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 202,771.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16916
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225
Данни за дървесината цр, гбр, бл, бб, ак, бк, чрш, см, яв, шстл, оф, врб,
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 55,469.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16905
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2208
Данни за дървесината тп, брс, як, чрн, врб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 875,180.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16915
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222
Данни за дървесината ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 158,484.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16897
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 24.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214;
Данни за дървесината ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 443,926.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16875
Поделение Централно Управление
Първа дата 01.11.2021
Втора дата
Обект/и № 210008
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 519,261.62 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16872
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.10.2021
Втора дата
Обект/и № 2176
Данни за дървесината см, бк, бб, евлств, трп, оф, яв, вб, ела
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 14,742.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16850
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21421
Данни за дървесината ак, цр, кл, гбр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 15,682.95 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16851
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21422
Данни за дървесината ак, цр, кл, срлп, бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 22,562.41 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16852
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21423
Данни за дървесината ак, глд, гбр, кл, бк
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 24,554.30 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16853
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21424
Данни за дървесината ак, цр, кл, бл, пбрс, срлп, дж
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 23,113.13 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16854
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21425
Данни за дървесината ак, бл, цр, срлп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 18,449.29 лв. без ДДС
Виж пълна информация