Пон - Пет 8:30 - 17:00

Раздел "Процедури по ЗЛОД"

17204
Поделение Централно Управление
Първа дата 23.11.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 27,222.95 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16866
Поделение Централно Управление
Първа дата 04.11.2021
Втора дата 18.11.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

16772
Поделение Централно Управление
Първа дата 09.07.2021
Втора дата 23.07.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 35,276.71 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16699
Поделение Централно Управление
Първа дата 15.04.2021
Втора дата 29.04.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 8,360.38 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16126
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 25.02.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16093
Поделение Централно Управление
Първа дата 20.02.2020
Втора дата 06.03.2020
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

16087
Поделение Централно Управление
Първа дата 14.02.2020
Втора дата 28.02.2020
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 42,621.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15679
Поделение Централно Управление
Първа дата 22.03.2019
Втора дата 05.04.2019
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 15,266.46 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15680
Поделение Централно Управление
Първа дата 22.03.2019
Втора дата 05.04.2019
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 16,259.57 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14901
Поделение Централно Управление
Първа дата 14.07.2017
Втора дата 28.07.2017
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

14672
Поделение Централно Управление
Първа дата 09.01.2017
Втора дата 23.01.2017
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

14236
Поделение Централно Управление
Първа дата 04.05.2016
Втора дата 17.05.2016
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 41,279.49 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14237
Поделение Централно Управление
Първа дата 04.05.2016
Втора дата 17.05.2016
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 60,993.21 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9634
Поделение Централно Управление
Първа дата 13.02.2014
Втора дата 27.02.2014
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 15,237.65 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9640
Поделение Централно Управление
Първа дата 13.02.2014
Втора дата 27.02.2014
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 5,207.06 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9637
Поделение Централно Управление
Първа дата 12.02.2014
Втора дата 26.02.2014
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 24,567.14 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9643
Поделение Централно Управление
Първа дата 12.02.2014
Втора дата 26.02.2014
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 6,021.46 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9162
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 24.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

9165
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 22.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

9167
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 22.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация