Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Севлиево (до 01.04.2020)

16174
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 09.03.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,560.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16138
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 06.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2014,2015,2016
Данни за дървесината гбр, здб, кгбр, кл, мжд, срлп, цр, чрш, яв,бл,ак,кл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 100,308.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16124
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 26.02.2020
Втора дата
Обект/и № 2001,2002,2003,2004,2007
Данни за дървесината ак, бб, бл, гбр, кгбр, срлп, трп, цр, чдб,бк,врб,дгл,чб,чрш,тп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 106,501.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16135
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 07.02.2020
Втора дата
Обект/и № 2013
Данни за дървесината бл, гбр, кгбр, кл, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,248.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16107
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 06.02.2020
Втора дата
Обект/и № 2008,2009,2010
Данни за дървесината ак,бб,бл,здб,кгбр,мжд,цр,чдб,срлп,чб,врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 28,342.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16062
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 09.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2008,2009,2010,2011,2012
Данни за дървесината ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 68,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16063
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 09.01.2020
Втора дата
Обект/и № 2004,2005,2006МТ,2007МТ
Данни за дървесината ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 152,052.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16029
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 17.12.2019
Втора дата
Обект/и № 2004,2005,2006МТ,2007МТ
Данни за дървесината ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 160,659.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16030
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 17.12.2019
Втора дата
Обект/и № 2008,2009,2010,2011,2012
Данни за дървесината ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 68,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15980
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 13.11.2019
Втора дата
Обект/и № 1925, 1926, 1927
Данни за дървесината бб, бл, гбр, срлп, трп, цр, чдб, бк, здб, кл, мжд, чб, ак, лп, ор, чрш,
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 50,523.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15927
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 03.10.2019
Втора дата
Обект/и № 1920,1921,1922,1923,1924
Данни за дървесината бб, бл, гбр, дб, срлп, трп, цр, чдб,ак,кгбр,кл,мжд,бк,здб,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 60,999.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15904
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 16.08.2019
Втора дата
Обект/и № 1919
Данни за дървесината чб,цр,гбр,мжд,кл,срлп,брс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,452.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15845
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 08.07.2019
Втора дата
Обект/и № 1916
Данни за дървесината ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,291.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15846
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 08.07.2019
Втора дата
Обект/и № 1912 МТ, 1913 МТ
Данни за дървесината ак, бб, бл, брс, гбр, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,здгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 20,213.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15804
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 05.06.2019
Втора дата
Обект/и № 1916
Данни за дървесината ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 19,865.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15768
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 31.05.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 11,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15784
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 30.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1915МТ
Данни за дървесината цр,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,025.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15834
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 30.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1917
Данни за дървесината бб, чб, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 742.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15783
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 29.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1910МТ,19111МТ,1912МТ,1913МТ,1914МТ
Данни за дървесината ак, бб, бл, брс, гбр, дб, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,врб,здгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 64,032.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15701
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 12.03.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 2,600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация