Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Сеслав

17257
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.03.2024
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 10,800.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17195
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17196
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17023
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2201
Данни за дървесината цер
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 159,128.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17024
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2202
Данни за дървесината бл, гбр, здб, кл, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 51,726.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16811
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2118
Данни за дървесината бл, цр,мжд,кл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 15,626.48 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16812
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2119
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 41,075.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16813
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2120
Данни за дървесината ак, глд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 141,231.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16814
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2121
Данни за дървесината ак, кл,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 77,911.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16815
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2122
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 56,148.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16802
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2114
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 6,368.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16803
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2115
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 8,530.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16804
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2116
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 9,980.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16805
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2117
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 9,382.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16754
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 04.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2110
Данни за дървесината бл, цр, мжд, кл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 15,626.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16755
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 04.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2111
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 9,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16756
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 04.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2112
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 8,948.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16757
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 04.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2113
Данни за дървесината цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 8,984.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16724
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2103
Данни за дървесината здб, лп, цр, яс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 118,248.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16725
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 23.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2104
Данни за дървесината тп, цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 119,939.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация