Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Силистра

17233
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 31.01.2024
Втора дата
Обект/и № 1 ЛКМ 24
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 2,590.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17211
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 28.11.2023
Втора дата
Обект/и № 5 ЛКМ
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 3,535.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17200
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 27.10.2023
Втора дата
Обект/и № 4 / 23 ЛКМ
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 35,326.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17172
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 30.06.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,470.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17129
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 29.11.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ № 8
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 5,159.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17130
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 29.11.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ № 9
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 6,750.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17032
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 13.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2219
Данни за дървесината цр, пляс и кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 27,554.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17030
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 18.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2218 СР
Данни за дървесината махалебка и гледичия
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 138.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17006
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 12.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2214
Данни за дървесината срлп, дб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,012.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17007
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 12.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2215
Данни за дървесината срлп, чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,365.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17008
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 12.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2216
Данни за дървесината срлп, чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 19,927.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17009
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 12.04.2022
Втора дата
Обект/и № 2217
Данни за дървесината срлп, чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

17002
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ №1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 59,400.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17003
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ №2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 32,400.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16965
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ №3
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 6,767.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16966
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ №4
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 4,221.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16967
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ №5
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 1,005.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16946
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 27.01.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 54,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16947
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 27.01.2022
Втора дата
Обект/и № ЛКМ 2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 29,160.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16923
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 23.12.2021
Втора дата
Обект/и № ЛКМ 5
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 5,555.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация