Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Тутракан

17148
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 06.03.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17139
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 24.01.2023
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 16,170.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17136
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 13.12.2022
Втора дата
Обект/и № 4
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 18,095.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17137
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 13.12.2022
Втора дата
Обект/и № 5
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 29,786.75 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17104
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 13.09.2022
Втора дата
Обект/и № 3
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,596.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17031
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 16.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 25,365.46 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17001
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 31.03.2022
Втора дата
Обект/и № обект 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 73,040.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16978
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 07.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22101
Данни за дървесината срлп,пляс,гбр,глд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 42,052.08 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16922
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 22.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204
Данни за дървесината тп, срлп, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 140,093.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16909
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2205,2206,2207,2210,2211,2213,2214,2215
Данни за дървесината тп,срлп,ак,глд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 152,525.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16913
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2208МТ,2209МТ,2212МТ
Данни за дървесината срлп,цр,мжд,кдб,глд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 32,683.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16879
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 09.11.2021
Втора дата
Обект/и № Обект 4
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 16,693.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16876
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 03.11.2021
Втора дата
Обект/и № 21101
Данни за дървесината глд, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,619.04 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16877
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 03.11.2021
Втора дата
Обект/и № 2108 и 2109
Данни за дървесината срлп, здб, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,728.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16857
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 08.10.2021
Втора дата
Обект/и № 21101
Данни за дървесината глд, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,955.04 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16855
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2108 и 2109
Данни за дървесината срлп, здб, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,056.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16817
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 31.08.2021
Втора дата
Обект/и № обект 2 и обект 3
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 126,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16797
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Обект/и № обект 2 и обект 3
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 124,770.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16735
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 07.05.2021
Втора дата
Обект/и № Обект 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 22,645.69 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16668
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 12.02.2021
Втора дата
Обект/и № 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Данни за дървесината тп, срлп, глд, цр, кдб, мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 131,652.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация