Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДЛС Дунав

17292
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 08.07.2024
Втора дата
Обект/и № 3
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 127,460.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17275
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 23.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 190,074.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17274
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 19.04.2024
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 128,753.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17116
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 07.10.2022
Втора дата
Обект/и № 3
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 18,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17107
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 27.09.2022
Втора дата
Обект/и № 1, 2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 335,530.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16959
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2215
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 43,285.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16960
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2216
Данни за дървесината ак, айл, дж, чрн
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,770.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16905
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2208
Данни за дървесината тп, брс, як, чрн, врб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 875,180.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16906
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 214,960.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16856
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 12.10.2021
Втора дата
Обект/и № 5
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 20,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16806
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 18.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2121, 2132
Данни за дървесината ак, брс, яс, чрн, глд, дж
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 30,797.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16807
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 18.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2133
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 55,193.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16768
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 22.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2115, 2131
Данни за дървесината ак, глд, мжд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 109,331.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16769
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 22.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2130
Данни за дървесината ак, глд, мхлб, ор, брст, дж
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 31,730.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16759
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 10.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2127
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 12,972.96 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16760
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 10.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2128
Данни за дървесината ак
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 31,801.14 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16717
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 14.04.2021
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 111,530.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16672
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 25.02.2021
Втора дата
Обект/и № 1, 2, 3, 4
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 357,820.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16669
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 17.02.2021
Втора дата
Обект/и № 2121
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,662.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16610
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 02.12.2020
Втора дата
Обект/и № 2052, 2054
Данни за дървесината ак, цр, дб, яв, яс, шст
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 90,824.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация