Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДЛС Каракуз

17295
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 25.07.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 640.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17285
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 28.05.2024
Втора дата
Обект/и № 24-1
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 30,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17286
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 28.05.2024
Втора дата
Обект/и № 24-2
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 69,580.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17265
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 01.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2413
Данни за дървесината чб; срлп;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,144.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17241
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 15.02.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 2,430.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17206
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 08.11.2023
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 14,206.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17168
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 19.06.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,390.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17163
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 20.03.2023
Втора дата
Обект/и № 2310
Данни за дървесината цр, бл, гбр, кл, пляс, мжд, срлп.
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 229,275.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17132
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 08.12.2022
Втора дата
Обект/и № 2232
Данни за дървесината ак;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 61,170.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17126
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 03.11.2022
Втора дата
Обект/и № 2230; 2231;
Данни за дървесината цр; пляс; яв;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 76,275.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17119
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 23.09.2022
Втора дата
Обект/и № № 2226; № 2227; № 2228;
Данни за дървесината ак; пляс; цр; срлп; гбр; мжд; кл;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 75,780.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17103
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 15.09.2022
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 132,300.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17105
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 22.08.2022
Втора дата
Обект/и № 2221
Данни за дървесината цр; бл; кгбр; мжд; кл; пляс; гбр; срлп;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 68,850.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17084
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 15.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2220
Данни за дървесината пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 146,430.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17063
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 11.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2217, 2218, 2219
Данни за дървесината ак, срлп, цр, бл, кл, яв, пляс, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 123,202.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17064
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 11.07.2022
Втора дата
Обект/и № 220002, 220003
Данни за дървесината ак, срлп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 261,886.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17055
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 16.06.2022
Втора дата
Обект/и № № 2215; № 2216;
Данни за дървесината ак; цр; срлп; бл; кл; пляс; яв; чб;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 93,070.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17018
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 04.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2208; 2209;
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 44,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17019
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 04.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2210;
Данни за дървесината цр; срлп; бл;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,700.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17034
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 28.04.2022
Втора дата
Обект/и № №2207; № 2211; №2212; №2213;
Данни за дървесината пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб;
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 183,775.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация