Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

17297
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 04.07.2024
Втора дата 05.07.2024
Обект/и № 2418
Данни за дървесината бб, бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,981.12 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17289
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.05.2024
Втора дата 17.05.2024
Обект/и № 2417
Данни за дървесината бб, здгл, вбр, трп, врб, бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 43,357.12 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17278
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 28.03.2024
Втора дата 29.03.2024
Обект/и № 2416
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 23,110.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17262
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 08.03.2024
Втора дата
Обект/и № 2415
Данни за дървесината бб, здгл, см, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,500.16 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17254
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 15.02.2024
Втора дата 16.02.2024
Обект/и № 2413
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,449.92 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17225
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 24.01.2024
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 46,050.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17248
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.01.2024
Втора дата 08.01.2024
Обект/и № об. 2412
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, пляс, здб, лп, яв, чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 35,017.28 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17219
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 02.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2411
Данни за дървесината бб, гбр, здб, бк, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,775.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17217
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.12.2023
Втора дата
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Доставки
Начална цена 46,050.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17205
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2328
Данни за дървесината бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,717.76 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17208
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2329
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,981.12 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17201
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2327
Данни за дървесината бк, гбр, трп, шст, врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,674.88 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17199
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2326
Данни за дървесината бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,758.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17194
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2325
Данни за дървесината гбр, бк, здб, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,617.28 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17181
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.07.2023
Втора дата
Обект/и № 2321
Данни за дървесината бк, гбр, здб, трп, яв, чрш,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,540.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17149
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.03.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,254.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17142
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.01.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 31,400.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17143
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 23.01.2023
Втора дата
Обект/и № об. 2320-1
Данни за дървесината бк, гбр, яв, чрш, трп, бб, брз, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

17133
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.01.2023
Втора дата 04.01.2023
Обект/и № 2302
Данни за дървесината чб, бб, см, гбр, трп, здб, бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 45,454.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17134
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.01.2023
Втора дата 04.01.2023
Обект/и № 2303
Данни за дървесината бк, гбр, шст, яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,974.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация