Пон - Пет 8:30 - 17:00

към Централно Управление

17204
Поделение Централно Управление
Първа дата 23.11.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 27,222.95 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17079
Поделение Централно Управление
Първа дата 29.07.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Финансови услуги
Начална цена
Виж пълна информация

17061
Поделение Централно Управление
Първа дата 26.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2200011
Данни за дървесината 0
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 44,529.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17058
Поделение Централно Управление
Първа дата 14.07.2022
Втора дата
Обект/и № 220010
Данни за дървесината 0
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 60,564.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17045
Поделение Централно Управление
Първа дата 20.06.2022
Втора дата
Обект/и № 220009
Данни за дървесината
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 15,591.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17046
Поделение Централно Управление
Първа дата 20.06.2022
Втора дата
Обект/и № 220010
Данни за дървесината 0
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 60,564.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17038
Поделение Централно Управление
Първа дата 06.06.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 20,736.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16995
Поделение Централно Управление
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Обект/и № 220001
Данни за дървесината 0
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 35,618.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16996
Поделение Централно Управление
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Обект/и № 220002
Данни за дървесината 0
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 11,817.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16997
Поделение Централно Управление
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Обект/и № 220003
Данни за дървесината 0
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 128,304.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16998
Поделение Централно Управление
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Обект/и № 220004
Данни за дървесината топола
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 233,921.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16866
Поделение Централно Управление
Първа дата 04.11.2021
Втора дата 18.11.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена
Виж пълна информация

16875
Поделение Централно Управление
Първа дата 01.11.2021
Втора дата
Обект/и № 210008
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 519,261.62 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16839
Поделение Централно Управление
Първа дата 17.09.2021
Втора дата
Обект/и № 210007
Данни за дървесината 0
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 57,909.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16781
Поделение Централно Управление
Първа дата 19.07.2021
Втора дата
Обект/и № 210006
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 604,871.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16772
Поделение Централно Управление
Първа дата 09.07.2021
Втора дата 23.07.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 35,276.71 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16699
Поделение Централно Управление
Първа дата 15.04.2021
Втора дата 29.04.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 8,360.38 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16694
Поделение Централно Управление
Първа дата 12.04.2021
Втора дата 29.04.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 53,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16695
Поделение Централно Управление
Първа дата 08.04.2021
Втора дата 28.04.2021
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 126,132.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16670
Поделение Централно Управление
Първа дата 04.03.2021
Втора дата
Обект/и № 210003
Данни за дървесината широколистна
Вид на търга Дългосрочни договори
Начална цена 784,932.44 лв. без ДДС
Виж пълна информация