Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Плачковци

17266
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 19.04.2024
Втора дата
Обект/и № 2401
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 21,350.29 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17161
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 25.04.2023
Втора дата
Обект/и № 2301ОГ-2302ОГ
Данни за дървесината бб,гбр,здб,цр,бк,трп,ак,,цр,мждр,вб,лп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 50,947.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17153
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 17.03.2023
Втора дата
Обект/и № 2301
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 51,540.37 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17029
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2202
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 27,010.64 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16986
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 11.03.2022
Втора дата
Обект/и № 2201
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,878.45 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16980
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 02.03.2022
Втора дата
Обект/и № 2224
Данни за дървесината бк, гбр, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 23,587.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16957
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2223
Данни за дървесината бк, бл, гбр, здб, трп, цр, чрш,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,397.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16930
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 05.01.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 420.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16914
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2212, 2213, 2214, 2215
Данни за дървесината бк, трп, цр, бл, кгбр, ак, брз, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 135,496.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16915
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222
Данни за дървесината ак, бб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, см, дб, трп, цр, чб, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 158,484.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16794
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 04.08.2021
Втора дата
Обект/и № 2102
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 7,194.88 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16697
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 16.03.2021
Втора дата
Обект/и № 2120, 2121
Данни за дървесината бб, бк, гбр, см, трп, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 62,853.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16698
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 16.03.2021
Втора дата
Обект/и № 2120, 2121
Данни за дървесината бб, см, трп, бк, здб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 57,347.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16673
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 25.02.2021
Втора дата
Обект/и № 2115
Данни за дървесината бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кгбр, кл, трп, цр, чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,482.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16676
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 25.02.2021
Втора дата
Обект/и № № 2016, №2017, №2018 и №2019
Данни за дървесината ак, бб, бк, врб, гбр, здб, трп, тп, цр, чб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 73,721.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16677
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 25.02.2021
Втора дата
Обект/и № 2101
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 56,801.16 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16631
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 22.12.2020
Втора дата
Обект/и № №2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114
Данни за дървесината бб, бк, гбр, здб, трп, чб, ак, чрш, бл, дрш, кгбр, цр, лп, чдб, срлп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 204,097.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16589
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 09.11.2020
Втора дата
Обект/и № 2029
Данни за дървесината бл, цр, кгбр, дрш
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 26,524.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16578
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 27.10.2020
Втора дата
Обект/и № 2016
Данни за дървесината бк, гбр, здб, трп, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 35,628.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16579
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата 27.10.2020
Втора дата
Обект/и № 2016
Данни за дървесината бк, гбр, здб, трп, чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 54,478.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация