Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Разград

17197
Поделение ДГС Разград
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17166
Поделение ДГС Разград
Първа дата 05.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17160
Поделение ДГС Разград
Първа дата 20.04.2023
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17155
Поделение ДГС Разград
Първа дата 23.03.2023
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16989
Поделение ДГС Разград
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 11,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16990
Поделение ДГС Разград
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 11,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16991
Поделение ДГС Разград
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22011
Данни за дървесината пляс, цр, кл, бл, гбр, мжд, срлп,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,334.59 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16932
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22001
Данни за дървесината ак, бл, гбр, здб, кл, мжд, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 30,764.61 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16933
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22002
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 51,488.52 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16934
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22003
Данни за дървесината ак, глд, и-214
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,583.39 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16935
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22004
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 24,427.67 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16936
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22005
Данни за дървесината ак, бл, гбр, кл, мжд, пбрс, срлп, цр, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 24,340.48 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16937
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22006
Данни за дървесината гбр, кдб, кл, мжд, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 89,163.74 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16938
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22007
Данни за дървесината гбр, здб, кл, лдб, мжд, пбрс, пляс, пяс, срлп, цр, чб, чдб, шс, яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 83,204.01 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16939
Поделение ДГС Разград
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Обект/и № 22008
Данни за дървесината ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пбрс, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 77,623.69 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16850
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21421
Данни за дървесината ак, цр, кл, гбр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 15,682.95 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16851
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21422
Данни за дървесината ак, цр, кл, срлп, бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 22,562.41 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16852
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21423
Данни за дървесината ак, глд, гбр, кл, бк
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 24,554.30 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16853
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21424
Данни за дървесината ак, цр, кл, бл, пбрс, срлп, дж
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 23,113.13 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16854
Поделение ДГС Разград
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21425
Данни за дървесината ак, бл, цр, срлп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 18,449.29 лв. без ДДС
Виж пълна информация