Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16635 ДГС Буйновци 05.01.2021 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр Продажба на дървесина 589,074.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества дървесина, добити от ДГТ Виж пълна информация
16640 ДГС Габрово 05.01.2021 21101, 21102 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 36,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
16647 ДГС Габрово 04.01.2021 2122 цр,бл,здгл,гбр,чдб,срлп,ак,чрш,см,трп Добив на дървесина 1,973.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2122 Виж пълна информация
16648 ДЛС Росица 04.01.2021 21001 СР бк Добив на дървесина 41,767.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16649 ДЛС Росица 04.01.2021 21002 СР бб, см, бк, гбр Добив на дървесина 19,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16650 ДЛС Росица 04.01.2021 21003 СР бб, см, дгл, чб, бк, гбр, трп Добив на дървесина 51,557.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16651 ДЛС Росица 04.01.2021 21004 СР см, дгл, бк, гбр, яв Добив на дървесина 29,602.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16637 ДГС Горна Оряховица 30.12.2020 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 184,790.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16638 ДГС Горна Оряховица 30.12.2020 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120 цр, бл, ак, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 297,479.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16641 ДГС Габрово 29.12.2020 2044 см Продажба на дървесина 160.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.д-на от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация
16627 ДГС Свищов 22.12.2020 ак Продажба на стояща дървесина корен 15,997.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2105 Виж пълна информация
16628 ДГС Свищов 22.12.2020 2106 ак,тп,брс,дж,чб Продажба на стояща дървесина корен 26,845.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2106 Виж пълна информация
16629 ДГС Свищов 22.12.2020 2107 ак,брс,дж,глд Продажба на стояща дървесина корен 20,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2107 Виж пълна информация
16630 ДГС Свищов 22.12.2020 2108 ак,ор,брс,айл,дж,мжд Продажба на стояща дървесина корен 16,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2108 Виж пълна информация
16631 ДГС Плачковци 22.12.2020 №2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114 бб, бк, гбр, здб, трп, чб, ак, чрш, бл, дрш, кгбр, цр, лп, чдб, срлп Продажба на стояща дървесина корен 204,097.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти №2106 и №2114, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16618 ДГС Бяла 18.12.2020 18.12.2020 2101, 2102 срлп, мжд,гбр,цр,ак Добив на дървесина 106,196.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16623 ДГС Габрово 18.12.2020 2119, 2120, 2121 цр, бл, гбр, чрш, ак, бк, чб, бб Добив на дървесина 20,614.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за Обекти № 2119, № 2020, № 2121 Виж пълна информация
16624 ДГС Габрово 18.12.2020 2119, 2120, 2121 цр, бл, гбр, чрш, ак, бк, чб, бб Продажба на дървесина 23,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина за Обекти № 2119, № 2120, №2121 Виж пълна информация
16625 ДГС Габрово 18.12.2020 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118 бк, гбр, цр, брс, чрш, кл, чб, бб, ак, см, явр, оф, ива, трп, здб, бл Продажба на стояща дървесина корен 205,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за Обекти № 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118 Виж пълна информация
16626 ДГС Габрово 18.12.2020 2101 MT, 2102 MT, 2103 MT, 2104 MT, 2105 MT бк, гбр, ак, цр, блг, здб, чб, бб, см, бм Продажба на стояща дървесина корен 58,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за Обекти 2101 MT, 2102 MT, 2103 MT, 2104 MT, 2105 MT Виж пълна информация