Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17036 ДГС Габрово 04.05.2022 2237 цр,бл,кгбр Добив на дървесина 2,324.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2237 Виж пълна информация
17037 ДГС Габрово 04.05.2022 2238 бб,чб,тпл,цр,бл,гбр,ак Добив на дървесина 9,555.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2238 Виж пълна информация
17015 ДЛС Росица 29.04.2022 22008; 22009 и 22010 бк,гбр,цр,бл,кл,срлп,врб,здб,бб,чб Добив на дървесина 60,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17016 ДЛС Росица 29.04.2022 позиция 1, 2, 3, 4, 5 0 Добив на дървесина 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
17034 ДЛС Каракуз 28.04.2022 №2207; № 2211; №2212; №2213; пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб; Добив на дървесина 183,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17014 ДГС Бяла 21.04.2022 21.04.2022 221 0 Лесокултурни мероприятия 25,214.40 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
17013 ДГС Болярка 19.04.2022 2214; 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 77,713.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2216 Виж пълна информация
Процедура № 17013 на ДГС Болярка от 19.04.2022 е прекратена!
17021 ДГС Габрово 18.04.2022 2234 бк,здб,гбр,чрш,бб,чб,вгбр Добив на дървесина 10,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.№2234 Виж пълна информация
17022 ДГС Габрово 18.04.2022 2235 бк,гбр,ива Добив на дървесина 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2235 Виж пълна информация
17030 ДГС Силистра 18.04.2022 2218 СР махалебка и гледичия Добив на дървесина 138.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17017 ДЛС Росица 13.04.2022 22011 тп,врб Добив на дървесина 12,985.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17006 ДГС Силистра 12.04.2022 2214 срлп, дб Добив на дървесина 4,012.80 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2214 Виж пълна информация
17007 ДГС Силистра 12.04.2022 2215 срлп, чдб Добив на дървесина 18,365.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2215 Виж пълна информация
17008 ДГС Силистра 12.04.2022 2216 срлп, чдб Добив на дървесина 19,927.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2216 Виж пълна информация
17009 ДГС Силистра 12.04.2022 2217 срлп, чдб Добив на дървесина
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2217 Виж пълна информация
17010 ДГС Свищов 12.04.2022 22001 Т ак Доставки 3,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
17011 ДГС Горна Оряховица 12.04.2022 2217 цр, бл, кгбр, мжд Добив на дървесина 18,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив, товарене, транспортиране и разтоварване до обект по чл.206 от Закона за горите - горски разсадник "Джулюница" Виж пълна информация
16995 Централно Управление 11.04.2022 220001 0 Дългосрочни договори 35,618.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220001 Виж пълна информация
16996 Централно Управление 11.04.2022 220002 0 Дългосрочни договори 11,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220002 Виж пълна информация
16997 Централно Управление 11.04.2022 220003 0 Дългосрочни договори 128,304.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220003 Виж пълна информация