Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15595 ДГС Буйновци 17.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП Държавно Горско стопанство Буйновци при „СЦДП” ДП - Габрово през -2019г.” по обособени позиции : 1.Обособена позиция №1 – „Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС“. 2. Обособена позиция №2 – „Застраховка Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие“. Виж пълна информация
15603 ДЛС Росица 14.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ -ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Виж пълна информация
15563 ДГС Тутракан 13.12.2018 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915 тп,срлп, ак, цр, гбр, лдб, кл, глд Добив на дървесина 94,572.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен складсклад на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
15564 ДГС Тутракан 13.12.2018 19101,19102,19103 срлп,чб,цр,чдб Добив на дървесина 60,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 15564 на ДГС Тутракан от 13.12.2018 е прекратена!
15604 ДГС Габрово 13.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги- застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 год. за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15550 ДЛС Каракуз 12.12.2018 1901; 1902; 1903; 1904; тп Добив на дървесина 170,266.80 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
15559 ДГС Тутракан 12.12.2018 194901,194902,194903,194904 тп,срлп,кл,ак Продажба на стояща дървесина корен 318,165.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан", Виж пълна информация
15571 ДЛС Воден 12.12.2018 1910 цр,лп,лдб,кл, Добив на дървесина 16,378.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1910 Виж пълна информация
15572 ДЛС Воден 12.12.2018 1912 цр,бл,кл, Добив на дървесина 15,979.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1912 Виж пълна информация
15573 ДЛС Воден 12.12.2018 1914 цр,кл Добив на дървесина 9,196.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1914 Виж пълна информация
15574 ДЛС Воден 12.12.2018 1916 цр,кл Добив на дървесина 17,062.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1916 Виж пълна информация
15575 ДЛС Воден 12.12.2018 1918 акация Добив на дървесина 5,149.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1918 Виж пълна информация
15576 ДЛС Воден 12.12.2018 1920 цр,гбр,кл Добив на дървесина 16,074.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1920 Виж пълна информация
15577 ДЛС Воден 12.12.2018 1922 цр,бл Добив на дървесина 20,102.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1922 Виж пълна информация
15578 ДЛС Воден 12.12.2018 1924 цр Добив на дървесина 25,840.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1924 Виж пълна информация
15579 ДЛС Воден 12.12.2018 1926 цр,бл,пляс,мжд,кгбр Добив на дървесина 19,703.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на дейност добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1926 Виж пълна информация
15580 ДГС Севлиево 12.12.2018 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр, чб,срлп, чдб, брс, врб, кл, мжд, срлп, тп, Добив на дървесина 59,951.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15581 ДГС Севлиево 12.12.2018 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, цр, чб,срлп, чдб, брс, врб, кл, мжд, срлп, тп, Продажба на дървесина 190,479.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко - продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15524 ДГС Буйновци 11.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15558 ДГС Горна Оряховица 11.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 ак, бб, бл, гбр, здб, ичнр, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, трп, цр, чб, чдб, чорх Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци Виж пълна информация