Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17193 ДГС Габрово 22.09.2023 2362 цр,гбр,бб,срлп,здб,трп,бк Добив на дървесина 3,748.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2362 Виж пълна информация
17194 ДГС Буйновци 20.09.2023 2325 гбр, бк, здб, ак Добив на дървесина 3,617.28 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17189 ДГС Свищов 12.09.2023 232 0 Лесокултурни мероприятия 11,864.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване - механизирано изкопаване на дупки 60х60х60 с тракторен свредел върху обща площ 248 дка (9920 бр. дупки) в горски територии държавна собственост на СЦДП ДП Габрово, ТП "ДГС-Свищов" в Обект № 232 Виж пълна информация
17190 ДГС Габрово 11.09.2023 2359 цр,бл,ак,кгб,мжд Добив на дървесина 9,160.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2359 Виж пълна информация
17191 ДГС Габрово 11.09.2023 2360 бк,вгбр Добив на дървесина 7,740.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2360 Виж пълна информация
17192 ДГС Габрово 11.09.2023 2361 бм,бб,см,бк, Добив на дървесина Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2361 Виж пълна информация
17188 ДГС Габрово 04.09.2023 2358 бк,гбр Добив на дървесина 1,394.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2358 Виж пълна информация
17186 ДЛС Воден 21.08.2023 24.08.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 420.25 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: пшеница, реколта 2023г., количество: 1100 тона Виж пълна информация
17187 ДЛС Воден 21.08.2023 24.08.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 327.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи ечемик, реколта 2023г., количество: 235 тона Виж пълна информация
17183 ДГС Свищов 27.07.2023 231 0 Лесокултурни мероприятия 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Пълна почвоподготовка за залесяване на площ от 20 дка Виж пълна информация
17185 ДЛС Росица 24.07.2023 24.07.2023 23023, 23024 бк, трп, гбр, бб, см Добив на дървесина 101,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17184 ДГС Габрово 18.07.2023 19.07.2023 2349 бб, гбр, здб Добив на дървесина 2,145.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - обект №2349, подотдел 282 "п" Виж пълна информация
17182 ДЛС Росица 10.07.2023 10.07.2023 23022 бк, цр, гбр, бл Добив на дървесина 8,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17181 ДГС Буйновци 03.07.2023 2321 бк, гбр, здб, трп, яв, чрш, Добив на дървесина 8,540.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17172 ДГС Силистра 30.06.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба движими вещи - частна държавна собственост, представляващи бракувани дълготрайни материални активи за отпадъчно желязо - скрап Виж пълна информация
17180 ДЛС Росица 27.06.2023 27.06.2023 23021 см, чб, бк, цр, гбр, бл Добив на дървесина 12,487.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17170 ДЛС Росица 26.06.2023 2302 ... Лесокултурни мероприятия 20,479.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане отглеждане на млади насаждения и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
17173 ДГС Габрово 23.06.2023 2344 цр, гбр, бк, ак Добив на дървесина 1,920.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - обект 2344 Виж пълна информация
17174 ДГС Габрово 23.06.2023 2345 цр,кгбр,гбр,мжд,трп,бл Добив на дървесина 2,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -обект 2345 Виж пълна информация
17175 ДГС Габрово 23.06.2023 2346 бк, трп Добив на дървесина 4,302.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- обект 2346 Виж пълна информация