Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3059 ДГС Габрово 13.03.2012 Добив на дървесина 68,155.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3398 ДГС Тутракан 13.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3400 ДГС Тутракан 13.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
2967 ДГС Болярка 12.03.2012 -
Предмет: Виж пълна информация
3008 ДГС Болярка 12.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Виж пълна информация
3214 ДГС Сеслав 12.03.2012 Продажба на дървесина 169,722.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3061 ДГС Габрово 06.03.2012 Продажба на дървесина 153,489.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3187 ДГС Свищов 06.03.2012 Продажба на дървесина 209,320.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3189 ДГС Свищов 06.03.2012 Добив на дървесина 60,070.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2985 ДГС Буйновци 05.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен горски склад до краен потребител Виж пълна информация
3028 ДГС Буйновци 05.03.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен горски склад до краен потребител Виж пълна информация
3472 ДЛС Дунав 02.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: машинно повдигане на фиданки и риголване в разсадник с. Хотанца Виж пълна информация
3450 ДГС Търговище 29.02.2012 Добив на дървесина 119,499.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3063 ДГС Габрово 28.02.2012 Добив на дървесина 66,408.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3103 ДГС Омуртаг 28.02.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 1,840.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
3404 ДГС Тутракан 28.02.2012 Добив на дървесина 50,504.90 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3402 ДГС Тутракан 24.02.2012 Продажба на дървесина 172,588.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3474 ДЛС Дунав 22.02.2012 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: продажба на движими вещи по опис Виж пълна информация
3480 ДЛС Дунав 21.02.2012 Добив на дървесина 248,118.27 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3105 ДГС Омуртаг 20.02.2012 Продажба на стояща дървесина корен 315,371.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация