Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3043 ДГС Бяла 03.04.2012 Добив на дървесина 125,827.66 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3099 ДГС Елена 02.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 164,910.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3466 ДЛС Дунав 02.04.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3039 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на дървесина 1,798.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3041 ДГС Бяла 30.03.2012 Добив на дървесина 10,059.55 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3045 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 14,934.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3047 ДГС Бяла 30.03.2012 Продажба на дървесина 215,677.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
2964 ДГС Болярка 29.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 237,819.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3005 ДГС Болярка 29.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 237,819.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3509 ДЛС Росица 29.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 52,362.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3057 ДГС Габрово 28.03.2012 Добив на дървесина 68,155.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2980 ДГС Буйновци 27.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3022 ДГС Буйновци 27.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3154 ДГС Разград 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: производство на посадъчен материал в горски разсадник Виж пълна информация
3323 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3325 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари Виж пълна информация
3327 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: предзалесителна механизирана почвоподготовка Виж пълна информация
3329 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: дисковане еднократно Виж пълна информация
3331 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: дълбока оран и двукратно дисковане Виж пълна информация
3073 ДГС Горна Оряховица 26.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация