Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16389 ДГС Габрово 01.07.2020 2039,2040,2041,2047,2049,2057,2058,2059 бб,чб,трп,бк,здб,гбр,см,цр,бл,акц,чрш,шс,мжд,лп Продажба на стояща дървесина корен 143,385.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.№№2039,2040,2041,2047,2049,2057,2058,2059 Виж пълна информация
16390 ДГС Габрово 01.07.2020 20103,20104,20106 бб,чб,см,здгл,бк, Продажба на дървесина 54,934.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди с №№20103,20104,20106 Виж пълна информация
16391 ДГС Габрово 01.07.2020 2060 цр,бл,гбр,лп,акц,трп,кгбр Добив на дървесина 13,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2060 Виж пълна информация
16377 ДГС Елена 30.06.2020 2038 бб бл кгбр цр здб Добив на дървесина 22,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16379 ДГС Елена 30.06.2020 2038-1 бб бл кгбр цр здб Продажба на дървесина 57,088.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
16380 ДГС Елена 30.06.2020 2030 здгл ела бк Добив на дървесина 16,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16380 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16381 ДГС Елена 30.06.2020 2030-1 здгл ела бк Продажба на дървесина 49,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16381 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16386 ДГС Елена 30.06.2020 2017 бк гбр Добив на дървесина 47,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16386 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16387 ДГС Елена 30.06.2020 2017-1 бк гбр Продажба на дървесина 117,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16387 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16372 ДГС Болярка 29.06.2020 2009, 2010, 2016, 2022, 2023, 2027, 2028, 2031, 2032 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 287,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2009, 2010, 2016, 2022, 2023, 2027, 2028, 2031, 2032 Виж пълна информация
16401 ДЛС Росица 29.06.2020 20030 СР бб, бк Добив на дървесина 10,833.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16385 ДЛС Воден 25.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
Процедура № 16385 на ДЛС Воден от 25.06.2020 е прекратена!
16388 ДЛС Воден 25.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на балопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
16347 ДГС Елена 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника собственост на СЦДП ДП гр.Габрово,стопанисвани от ТП ДГС Елена гр.Елена за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16373 ДГС Разград 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга -жътва на земеделска култура /пшеница/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС Разград, СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
16375 ДЛС Каракуз 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ТП ДЛС – „КАРАКУЗ”- гр. Дулово Виж пълна информация
16383 Централно Управление 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на „СЦДП” ДП Габрово и неговите териториални поделения” Виж пълна информация
16348 Централно Управление 22.06.2020 202029 топола Дългосрочни договори 31,819.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Свищов продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория едра от дървесен вид топола от обект № 202029 Виж пълна информация
Процедура № 16348 на Централно Управление от 22.06.2020 е прекратена!
16349 Централно Управление 22.06.2020 202030 акация Дългосрочни договори 153,320.00 лв. без ДДС
Предмет: ДЛС Дунав ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от дървесен вид акация от обект № 202030 Виж пълна информация
16371 ДГС Габрово 19.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация