Пон - Пет 8:30 - 17:00

17209
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 31.10.2023
Втора дата 31.10.2023
Обект/и № 23028
Данни за дървесината бб, бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,126.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17200
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 27.10.2023
Втора дата
Обект/и № 4 / 23 ЛКМ
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 35,326.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17195
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17196
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

17197
Поделение ДГС Разград
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 24.10.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17207
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 20.10.2023
Втора дата 20.10.2023
Обект/и № 23027
Данни за дървесината ак, см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,903.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17205
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2328
Данни за дървесината бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,717.76 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17208
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2329
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,981.12 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17203
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 18.10.2023
Втора дата 18.10.2023
Обект/и № 23026
Данни за дървесината бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,512.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17201
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2327
Данни за дървесината бк, гбр, трп, шст, врб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,674.88 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17198
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 09.10.2023
Втора дата 09.10.2023
Обект/и № 23025
Данни за дървесината бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 135,372.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17199
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.10.2023
Втора дата
Обект/и № 2326
Данни за дървесината бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,758.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17193
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2362
Данни за дървесината цр,гбр,бб,срлп,здб,трп,бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,748.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17194
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2325
Данни за дървесината гбр, бк, здб, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,617.28 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17189
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 12.09.2023
Втора дата
Обект/и № 232
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 11,864.32 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17190
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2359
Данни за дървесината цр,бл,ак,кгб,мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,160.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17191
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2360
Данни за дървесината бк,вгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,740.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17192
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2361
Данни за дървесината бм,бб,см,бк,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

17188
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 04.09.2023
Втора дата
Обект/и № 2358
Данни за дървесината бк,гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,394.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17186
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.08.2023
Втора дата 24.08.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 420.25 лв. без ДДС
Виж пълна информация