Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16858 ДГС Буйновци 28.09.2021 2136 бб, бк, см, трп, гбр, яв Добив на дървесина 18,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16840 ДГС Болярка 23.09.2021 2103, 2122 ак, бб, бк, гбр, здгл, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 48,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2103, 2122 Виж пълна информация
16841 ДГС Болярка 23.09.2021 2123, 2126, 2130 ак, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 73,231.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2123, 2126, 2130 - местни търговци Виж пълна информация
16837 ДЛС Каракуз 17.09.2021 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; бл; цр; пляс; мжд; кл; гбр; тп; ак; срлп; кгбр; Добив на дървесина 123,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16838 ДЛС Каракуз 17.09.2021 2130; цр; бл; Добив на дървесина 22,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16839 Централно Управление 17.09.2021 210007 0 Добив на дървесина 57,909.00 лв. без ДДС
Предмет: Откривам конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване от ДГТ в териториалния обхват на СЦДП ДП Габрово в обект: № 210007 Виж пълна информация
Процедура № 16839 на Централно Управление от 17.09.2021 е прекратена!
16842 ДГС Горна Оряховица 17.09.2021 2129 ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв Добив на дървесина 323.00 лв. без ДДС
Предмет: Поваляне и прерязване на маркирана стояща дървесина и оставяне на повалената дървесина в сечището Виж пълна информация
16835 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 6,126.51 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
16836 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 3,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект 3 Виж пълна информация
16833 ДГС Елена 15.09.2021 2145 2146 2147 бк чрш ак гбр здб трп чб бб цр Добив на дървесина 20,583.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16834 ДГС Елена 15.09.2021 2145-1 2146-1 2147-1 бк чрш гбр здб трп ак чб бб цр Продажба на дървесина 51,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16827 ДГС Габрово 09.09.2021 2144, 2148, 2149, 2152, 2154, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172 ак, бл, кгбр, цр, чб, бб, бк, гбр, здб, трп, см, брз, бм, ива Продажба на стояща дървесина корен 76,759.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16828 ДГС Габрово 09.09.2021 2141, 2142, 2143 ак, бк, гбр, бл, цр, здб, чб, бб, чдб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 20,639.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
16829 ДГС Габрово 09.09.2021 2157, 2173, 2174 бб, чб, цр, ак, бл Добив на дървесина 22,361.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дрвесина от горски територии представляващ сеч, извоз, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16830 ДГС Габрово 09.09.2021 2157, 2173, 2174 бб, чб, цр, бл, ак Продажба на дървесина 36,327.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16831 ДГС Габрово 09.09.2021 2160, 2163, 2164, 2147 здб, бк, гбр, цр, бл, ак, трп, чрш Добив на дървесина 20,933.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дрвесина от горски територии представляващ сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16832 ДГС Габрово 09.09.2021 2160, 2163, 2164, 2147 здб, бк, гбр, цр, бл, ак, трп, чрш Продажба на дървесина 32,236.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за обекти 2160, 2163, 2164, 2147 Виж пълна информация
16826 ДГС Горна Оряховица 08.09.2021 2125, 2128 бл, цр, кгбр, мжд, ак, глд Добив на дървесина 57,625.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16818 ДГС Елена 07.09.2021 2143 2144 гбр, цр, кл, бл, бк, лп, мждр Добив на дървесина 20,864.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16819 ДГС Елена 07.09.2021 2144-1 бк лп гбр мждр гбр Продажба на дървесина 39,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация