Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17102 ДГС Свищов 08.09.2022 221 тп,ак Лесокултурни мероприятия 165,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Пълна подготовка на почвата за залесяване Обект № 221 Виж пълна информация
17109 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2232 бб,здгл,см,бк,гбр,трп,яв,пляс Добив на дървесина 16,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17110 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2233 бб,чб,гбр Добив на дървесина 21,174.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17099 ДЛС Росица 02.09.2022 22017 бк,см Добив на дървесина 19,531.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина , товарене и подвоз на тир на технологична дъвесина Виж пълна информация
17086 ДГС Болярка 23.08.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 30,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
Процедура № 17086 на ДГС Болярка от 23.08.2022 е прекратена!
17092 ДГС Габрово 23.08.2022 2252 чб Добив на дървесина 158.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27-об.2252 Виж пълна информация
17093 ДГС Габрово 23.08.2022 2262 бл,цр Добив на дървесина 62.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2262 Виж пълна информация
17094 ДГС Габрово 23.08.2022 2253 бк Добив на дървесина 590.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2253 Виж пълна информация
17095 ДГС Габрово 23.08.2022 2254 бк,трп,здб,цр,гбр,ак,бл,чрш Добив на дървесина 5,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2254 Виж пълна информация
17096 ДГС Габрово 23.08.2022 2263 бб,чб,здб,чрш,ак,трп,бк,цр,гбр Добив на дървесина 49,321.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствани работници -об.2263 Виж пълна информация
17097 ДГС Габрово 23.08.2022 2264 чб,бк,гбр,цр,чрш,здб Добив на дървесина 2,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2264 Виж пълна информация
17098 ДГС Габрово 23.08.2022 2265 бб,чб,смгбр,здб,цр,чрш,брз,трп,ак Добив на дървесина 2,533.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2265 Виж пълна информация
17105 ДЛС Каракуз 22.08.2022 2221 цр; бл; кгбр; мжд; кл; пляс; гбр; срлп; Добив на дървесина 68,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17087 ДГС Горна Оряховица 19.08.2022 2229 цр, срлп, бл, мжд, пкл, кгбр Добив на дървесина 13,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект №2229 Виж пълна информация
17089 ДЛС Воден 18.08.2022 22.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 644.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: ечемик, реколта 2022г Виж пълна информация
17090 ДЛС Воден 18.08.2022 22.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 615.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: пщеница, реколта 2022г. Виж пълна информация
17106 ДЛС Росица 15.08.2022 22020; 22021; 22022 и 22023 бк,гбр,цр,чрш,трп,здб,см,дгл,бб,чб Добив на дървесина 98,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17082 ДГС Бяла 10.08.2022 10.08.2022 2218 ак,кгбр,мжд Добив на дървесина 11,655.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
17081 ДГС Свищов 08.08.2022 221 Лесокултурни мероприятия 29,540.08 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности –подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
17083 ДГС Горна Оряховица 08.08.2022 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 31,585.43 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения в обекти №1 и №2 Виж пълна информация