Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15933 ДГС Габрово 08.10.2019 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1943, 1966 гбр,здб,мжд,цр,бк,бл,яв,ак,бб,чб,см,врб,ива,оф Продажба на дървесина 136,457.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
15934 ДГС Габрово 08.10.2019 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966 гбр,здб,мжд,цр,бк,бл,яв,ак,бб,чб,см,врб,ива,оф Добив на дървесина 47,995.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15942 Централно Управление 08.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЦУ на „СЦДП” ДП - Габрово през 2019г.-2020г.” Виж пълна информация
15913 ДГС Габрово 04.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8 /броя/ служебни автомобили, собственост на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС "Габрово" Виж пълна информация
Процедура № 15913 на ДГС Габрово от 04.10.2019 е прекратена!
15925 ДГС Елена 04.10.2019 1933 1935 бк, бл, цр,гбр,кгбр,чб Добив на дървесина 9,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15926 ДГС Елена 04.10.2019 1935-1 бк Продажба на дървесина 13,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15927 ДГС Севлиево 03.10.2019 1920,1921,1922,1923,1924 бб, бл, гбр, дб, срлп, трп, цр, чдб,ак,кгбр,кл,мжд,бк,здб,чб Добив на дървесина 60,999.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15903 ДЛС Росица 30.09.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15924 ДЛС Росица 30.09.2019 1902 0 Лесокултурни мероприятия 6,282.55 лв. без ДДС
Предмет: Лесокултурни мероприятия Виж пълна информация
15922 ДГС Габрово 27.09.2019 4 Лесокултурни мероприятия 3,278.90 лв. без ДДС
Предмет: 1.Семесъбиране - 225кг. 2.Почвоподготовка - 15дка 3.Залесяване - 15 дка Виж пълна информация
15923 ДГС Тутракан 26.09.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в МПС” на 9 бр. служебни моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово – ТП Държавно горско стопанство Тутракан Виж пълна информация
15939 ДГС Габрово 26.09.2019 1967 см, бк Добив на дървесина 11,793.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 1967 Виж пълна информация
15911 ДЛС Каракуз 17.09.2019 190011; 190012; 190013; 190014; 190015; срлп; тп; цр; пляс; гбр; мжд; здб; кл; Продажба на дървесина 161,574.85 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15914 ДГС Силистра 17.09.2019 1932 ак Добив на дървесина 11,590.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ в обект № 1932 Виж пълна информация
15915 ДГС Силистра 17.09.2019 1933 ак Добив на дървесина 8,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ в обект 1933 Виж пълна информация
15916 ДГС Силистра 17.09.2019 1934 ак Добив на дървесина 8,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ в обект 1934 Виж пълна информация
15908 ДГС Елена 12.09.2019 1929 1930 1931 1932 гбр,кгбр,бк,бл,,здб,пляс,срлп,бб,см,ак,цр Добив на дървесина 117,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15909 ДГС Елена 12.09.2019 1929-1 1930-1 1931-1 1932-1 гбр,кгбр,бк,бл,здб, пляс,срлп,бб,см,ак,цр Продажба на дървесина 309,937.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15895 ДГС Болярка 10.09.2019 1917, 1923, 1925, 1926, 1931 ак, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, кдб, лп, мжд, пкл, трп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 159,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1917, 1923, 1925, 1926, 1931 Виж пълна информация
15905 ДГС Горна Оряховица 10.09.2019 1926 цр, срлп, ак, кгбр, бл Добив на дървесина 9,703.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляваща сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1926 Виж пълна информация