Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16062 ДГС Севлиево 09.01.2020 2008,2009,2010,2011,2012 ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл Добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация
16063 ДГС Севлиево 09.01.2020 2004,2005,2006МТ,2007МТ ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл Продажба на стояща дървесина корен 152,052.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16068 ДГС Силистра 09.01.2020 1/ 20 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 40,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели:70-х,70-ф,70-9 и 428-и, с обща площ за извършване на дейността от 117.0 дка. , на територията на ТП ДГС „Силистра” Виж пълна информация
16046 ДГС Сеслав 08.01.2020 2006 ак,цр Добив на дървесина 28,237.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2006 Виж пълна информация
16047 ДГС Сеслав 08.01.2020 2007 ак, бл, лп, цр, яс Добив на дървесина 27,081.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16048 ДГС Сеслав 08.01.2020 2008 ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс Добив на дървесина 34,816.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16049 ДГС Сеслав 08.01.2020 2009 ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 35,938.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2009 Виж пълна информация
16050 ДГС Сеслав 07.01.2020 2001 ак, гбр, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 73,839.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2001 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16051 ДГС Сеслав 07.01.2020 2002 ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 128,623.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2002 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16052 ДГС Сеслав 07.01.2020 2003 бл,здб, лп, цр, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 57,145.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2003 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16053 ДГС Сеслав 07.01.2020 2004 ак, бл, гбр, глд, здб, кл, лп, здб, кл, лп, тп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 75,178.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2004 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16060 ДЛС Дунав 07.01.2020 1 0 Лесокултурни мероприятия 194,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16021 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20005 СР дгл, бк, гбр Добив на дървесина 13,454.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16022 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20006 СР бб, см, бк, гбр, брз Добив на дървесина 4,964.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16023 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20007 СР бк, гбр Добив на дървесина 46,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16024 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20008 СР бк Добив на дървесина 19,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16002 ДГС Разград 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили,техника и мотоциклети, собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово, стопанисвани отТП ДГС Разград за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
16054 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар Виж пълна информация
16057 ДГС Разград 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Разград, със застраховка "Гражданска отговорност за МПС" за 2020 година. Виж пълна информация
16058 ДЛС Воден 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация