Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15560 ДГС Севлиево 11.12.2018 1901, 1902, 1903 ак, бб, бк, бл, брс, гбр, здб, здгл, кл, лп, мжд, см, срлп, цр, чб, чрш, яс, трп Продажба на стояща дървесина корен 243,374.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15565 ДЛС Воден 11.12.2018 1901 срлп, пляс, кгбр, здб, мжд Добив на дървесина 44,992.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1901 Виж пълна информация
15566 ДЛС Воден 11.12.2018 1902 срлп, пляс Продажба на дървесина 58,479.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1902 Виж пълна информация
15567 ДЛС Воден 11.12.2018 1903 пляс, срлп, бл, гбр, здб,цр,кгбр,мжд,кл, Добив на дървесина 41,192.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1903 Виж пълна информация
15568 ДЛС Воден 11.12.2018 1904 пляс, срлп,бл,гбр,здб,цр,мжд,кл, Продажба на дървесина 31,753.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1904 Виж пълна информация
15569 ДЛС Воден 11.12.2018 1908 пляс,срлп,гбр,здб,цр,кл, Продажба на стояща дървесина корен 64,329.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1908 Виж пълна информация
15570 ДЛС Воден 11.12.2018 1909 цр,кгбр,срлп,ак,глед,гбр Продажба на стояща дървесина корен 10,108.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1909 Виж пълна информация
15548 ДГС Болярка 07.12.2018 1912, 1913, 1914, 1915 ак, бк, гбр, здб, цр, бл, кгбр, лп, мжд, пкл Добив на дървесина 25,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина - сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15549 ДГС Болярка 07.12.2018 1916 бб, чб, лп Продажба на дървесина 36,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
15542 ДГС Болярка 05.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 ак, айл, бк, гбр, здб, бл, лп, трп, цр, чрш, пкл, кгбр, мжд, тп, чб, чдб Продажба на стояща дървесина корен 465,623.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15543 ДГС Болярка 05.12.2018 1907, 1908, 1909, 1910 ак, бк, гбр, здб, цр, бл, кгбр, лп, мжд, пкл Продажба на дървесина 312,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
15544 ДГС Болярка 05.12.2018 1911 бб, чб, цр, гбр, здб, лп, мжд, пкл Добив на дървесина 111,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
15586 ДГС Буйновци 05.12.2018 1836 бб Добив на дървесина 9,407.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15587 ДГС Буйновци 05.12.2018 1837 бб, гбр, бк Добив на дървесина 10,547.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на извозен тракторен път Виж пълна информация
15589 ДГС Буйновци 05.12.2018 1838 бб Добив на дървесина 6,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15590 ДГС Буйновци 05.12.2018 1839 бб Добив на дървесина 9,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15545 ДГС Елена 04.12.2018 1911 бк, гбр, здб, цр, ак, пляс, чрш, шс, срлп, яв Добив на дървесина 93,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15551 ДГС Елена 04.12.2018 1911-1 бк, гбр, здб, цр, ак, пляс, чрш, шс, срлп, яв Продажба на дървесина 267,283.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15555 ДГС Елена 04.12.2018 1912 1913 бб, см, чб, гбр,кгбр, здб, бл, бк, цр, ак, мжд Добив на дървесина 39,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15556 ДГС Елена 04.12.2018 1912-1 1913-1 бб, см, чб, гбр,кгбр, здб, бл, бк, цр, ак, мжд Продажба на дървесина 109,187.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация