Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16683 ДГС Сеслав 05.03.2021 2101 цр Добив на дървесина 25,721.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2101 Виж пълна информация
16684 ДГС Сеслав 05.03.2021 2102 здб, лп, цр, яс Добив на дървесина 10,251.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2102 Виж пълна информация
16670 Централно Управление 04.03.2021 210003 широколистна Дългосрочни договори 784,932.44 лв. без ДДС
Предмет: продажба стояща дървесина на корен с преобладаваща по обем твърда широколистна технологична дървесина Виж пълна информация
16688 ДЛС Росица 02.03.2021 Позиции №2 и №5 Добив на дървесина 14,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16689 ДГС Горна Оряховица 02.03.2021 2122,2123 срлп,гбр,бл,цр,мжд,кл,бб Добив на дървесина 56,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16679 ДГС Свищов 01.03.2021 211 Лесокултурни мероприятия 110,089.21 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности - пълна почвоподготовка за залесяване Обект 211 Виж пълна информация
16681 ДГС Буйновци 26.02.2021 2101,2102, 2104, 2107, 2113, 2118, 2119 бб, здгл, бк, здб, гбр, Добив на дървесина 81,296.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16682 ДГС Буйновци 26.02.2021 21001, 21002, 21004, 21007, 21013, 21018, 21019 бб, здгл, бк, здб, гбр Продажба на дървесина 177,796.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
16672 ДЛС Дунав 25.02.2021 1, 2, 3, 4 0 Лесокултурни мероприятия 357,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16673 ДГС Плачковци 25.02.2021 2115 бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кгбр, кл, трп, цр, чрш Добив на дървесина 18,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект № 2115, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16676 ДГС Плачковци 25.02.2021 № 2016, №2017, №2018 и №2019 ак, бб, бк, врб, гбр, здб, трп, тп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 73,721.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти № 2016, №2017, №2018 и №2019, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16677 ДГС Плачковци 25.02.2021 2101 Лесокултурни мероприятия 56,801.16 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности – попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализирани ивици на територията на ТП ДГС „Плачковци” Виж пълна информация
16678 ДГС Елена 25.02.2021 2126 2127 ак, мжд, кгбр,бб Добив на дървесина 47,496.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , подвоз и претоварване на тир станция Виж пълна информация
16680 ДГС Елена 25.02.2021 2123 2124 2125 цр,бл, здб, гбр, бк, кгбр, мжд, срлп, чб, Добив на дървесина 32,311.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16685 ДГС Елена 25.02.2021 2123-1 2124-1 2125-1 цр здб гбр кгбр срлп чб бк мжд Продажба на дървесина 71,451.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16674 ДЛС Росица 23.02.2021 2101 Лесокултурни мероприятия 51,127.38 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс за възлагане на лесокултурните дейности на територията на ТП ДЛС Росица Виж пълна информация
16675 ДЛС Росица 23.02.2021 2160 цр,бл,ак,глд,врб,топ Продажба на стояща дървесина корен 11,355.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16690 ДГС Габрово 19.02.2021 2124, 2125 бук, явор, габър, ясен, бял бор, черен бор Добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в обекти 2124, 2125 Виж пълна информация
16671 ДГС Болярка 18.02.2021 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 32,416.64 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост - обект № 1 Виж пълна информация
16669 ДЛС Дунав 17.02.2021 2121 ак Добив на дървесина 13,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация