Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5451 ДГС Тутракан 12.10.2012 Лесокултурни мероприятия 24,829.72 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
5461 ДГС Габрово 12.10.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз Виж пълна информация
5466 ДГС Елена 12.10.2012 Добив на дървесина 48,552.00 лв. без ДДС
Предмет: добив и на дървесина Виж пълна информация
5414 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 16,740.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5417 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 36,160.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5420 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 66,658.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5423 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на дървесина 87,414.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5426 ДЛС Воден 10.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 50,777.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5429 ДЛС Воден 10.10.2012 Добив на дървесина 13,968.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5432 ДЛС Воден 10.10.2012 Добив на дървесина 17,888.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5390 ДГС Елена 09.10.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 645.83 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
5376 ДГС Свищов 02.10.2012 Добив на дървесина 6,832.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5384 ДГС Свищов 02.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,447.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5387 ДГС Свищов 02.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 20,032.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5379 ДГС Габрово 01.10.2012 Добив на дървесина 36,594.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5363 ДГС Габрово 28.09.2012 Добив на дървесина 110,932.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5368 ДГС Габрово 28.09.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене и подвоз Виж пълна информация
5398 ДГС Тутракан 28.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка и монтаж на газова уредба Виж пълна информация
5341 ДГС Горна Оряховица 25.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка живот и злополука Виж пълна информация
5344 ДГС Горна Оряховица 25.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка пожар и други опасности Виж пълна информация