Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3057 ДГС Габрово 28.03.2012 Добив на дървесина 68,155.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2980 ДГС Буйновци 27.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3022 ДГС Буйновци 27.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3154 ДГС Разград 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: производство на посадъчен материал в горски разсадник Виж пълна информация
3323 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3325 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари Виж пълна информация
3327 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: предзалесителна механизирана почвоподготовка Виж пълна информация
3329 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: дисковане еднократно Виж пълна информация
3331 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: дълбока оран и двукратно дисковане Виж пълна информация
3073 ДГС Горна Оряховица 26.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3333 ДГС Силистра 26.03.2012 Добив на дървесина 41,728.54 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3113 ДГС Плачковци 22.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
2983 ДГС Буйновци 21.03.2012 Продажба на дървесина 235,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
2989 ДГС Горна Оряховица 21.03.2012 Добив на дървесина 64,806.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3024 ДГС Буйновци 21.03.2012 Продажба на дървесина 235,954.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3071 ДГС Горна Оряховица 21.03.2012 Добив на дървесина 64,806.60 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3202 ДГС Севлиево 21.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: попълване и отглеждане на култури Виж пълна информация
3204 ДГС Севлиево 21.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3464 ДЛС Воден 21.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 157,017.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3030 ДГС Буйновци 20.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация