Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6874 ДГС Сеслав 11.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка на резервни части и консумативи, необходими за МПС и селскостопанска техника Виж пълна информация
7168 ДГС Омуртаг 10.04.2013 Добив на дървесина 25,600.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7157 ДГС Силистра 09.04.2013 Лесокултурни мероприятия 472.35 лв. без ДДС
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари Виж пълна информация
Процедура № 7157 на ДГС Силистра от 09.04.2013 е прекратена!
7159 ДГС Силистра 09.04.2013 Лесокултурни мероприятия 1,000.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
7161 ДГС Силистра 09.04.2013 Лесокултурни мероприятия 28,440.40 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано отглеждане на горски култури чрез трикратно дисковане Виж пълна информация
6865 ДГС Плачковци 08.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: периодично техническо обслужвне - профилактика, ремонт, осигуряване на резервни части Виж пълна информация
7057 ДГС Бяла 05.04.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 425.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движима вещ - МПС Лада Нива Виж пълна информация
7108 ДГС Тутракан 05.04.2013 Лесокултурни мероприятия 75,600.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
7082 ДГС Елена 04.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност на МПС", застраховка "Автокаско", застраховка "Злополука на лицата в МПС" Виж пълна информация
7084 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 04.04.2013 Добив на дървесина 34,951.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6803 ДГС Буйновци 03.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Извършване на строително – монтажни работи за строеж на 4-та категория, реконструкция на 5 /пет/ броя мостове: „Козило”, „Козило 1”, „Козило 2”, „Козило 3”, „Козило 4”, находящи се на горски път в района на ТП ДГС „Буйновци” Виж пълна информация
6872 ДЛС Росица 03.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт (основен и текущ) , осигуряване на резервни части Виж пълна информация
Процедура № 6872 на ДЛС Росица от 03.04.2013 е прекратена!
7110 ДЛС Воден 03.04.2013 Продажба на стояща дървесина корен 311,551.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7104 ДГС Разград 02.04.2013 Добив на дървесина 238.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7106 ДГС Разград 02.04.2013 Продажба на дървесина 28,832.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
7282 ДЛС Воден 02.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,200.50 лв. без ДДС
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна зашита Виж пълна информация
7005 ДЛС Дунав 01.04.2013 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
7070 ДЛС Дунав 01.04.2013 Продажба на дървесина 68,454.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7073 ДЛС Дунав 01.04.2013 Добив на дървесина 20,132.90 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация
7076 ДЛС Дунав 01.04.2013 Продажба на стояща дървесина корен 64,362.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация