Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4601 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 91,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4604 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на дървесина 140,302.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4585 ДГС Свищов 24.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4588 ДГС Свищов 24.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 5,168.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4610 ДГС Свищов 24.07.2012 Добив на дървесина 18,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4613 ДГС Търговище 24.07.2012 Доставки 35,000.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на ТИР Виж пълна информация
4520 ДЛС Каракуз 23.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 372,142.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4527 ДГС Болярка 23.07.2012 Лесокултурни мероприятия 3,850.32 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД - ОМН Виж пълна информация
4484 ДГС Горна Оряховица 20.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: надзор по изпълнението на проектираните с лесоустройствен проект мероприятия Виж пълна информация
4515 ДЛС Каракуз 20.07.2012 Добив на дървесина 62,310.62 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4638 ДГС Плачковци 20.07.2012 Добив на дървесина 8,737.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4646 ДГС Плачковци 20.07.2012 Добив на дървесина 37,952.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4502 ДГС Болярка 19.07.2012 Добив на дървесина 74,579.76 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4512 ДЛС Каракуз 19.07.2012 Добив на дървесина 76,953.43 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4564 ДЛС Росица 19.07.2012 Добив на дървесина 141,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4498 ДГС Болярка 17.07.2012 Продажба на дървесина 175,384.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3960 ДГС Омуртаг 16.07.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 260.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
4491 ДГС Разград 16.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 24,165.92 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4495 ДГС Болярка 16.07.2012 Добив на дървесина 79,365.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4470 ДГС Разград 13.07.2012 Добив на дървесина 96,077.05 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация