Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
7279 ДГС Силистра 01.04.2013 Продажба на дървесина 567,064.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6661 ДЛС Каракуз 29.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Строителство на нов стабилизиран горски автомобилен път- III степен в горско стопански участък „Зли дол“в поземлен имот №000104, в землището на с.Правда, община Дулово, област Силистра, с дължина на трасето 594 м на територията на ТП ДЛС „Каракуз” гр.Дулово, при СЦДП-ДП, гр.Габрово Виж пълна информация
6770 ДГС Болярка 28.03.2013 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот в с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш Виж пълна информация
Процедура № 6770 на ДГС Болярка от 28.03.2013 е прекратена!
6939 ДГС Разград 28.03.2013 Лесокултурни мероприятия 3,661.60 лв. без ДДС
Предмет: производство на посадъчен материал в горски разсадник Виж пълна информация
6980 ДЛС Каракуз 28.03.2013 Продажба на дървесина 122,435.31 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6982 ДЛС Каракуз 28.03.2013 Добив на дървесина 59,411.02 лв. без ДДС
Предмет: дърводобив на маркирана на корен дървесина Виж пълна информация
6941 ДГС Разград 27.03.2013 Лесокултурни мероприятия 2,115.60 лв. без ДДС
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари Виж пълна информация
Процедура № 6941 на ДГС Разград от 27.03.2013 е прекратена!
6943 ДГС Силистра 27.03.2013 Лесокултурни мероприятия 98,986.19 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
6945 ДГС Силистра 27.03.2013 Лесокултурни мероприятия 472.35 лв. без ДДС
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари Виж пълна информация
6947 ДГС Силистра 27.03.2013 Лесокултурни мероприятия 1,000.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
6949 ДГС Силистра 27.03.2013 Лесокултурни мероприятия 24,578.00 лв. без ДДС
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
7030 ДГС Разград 27.03.2013 Добив на дървесина 51,738.61 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация
7032 ДГС Разград 27.03.2013 Добив на дървесина 17,531.81 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация
6988 ДГС Болярка 26.03.2013 Добив на дървесина 46,982.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация
7035 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 22,774.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7037 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 18,480.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7039 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 9,683.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7041 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 22,920.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7043 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 67,236.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7045 ДЛС Воден 26.03.2013 Продажба на дървесина 20,695.15 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация