Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5151 ДГС Габрово 10.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Осъществяване на авторски надзор по изпълнение на предвидените в лесоустройствения проект на ДГС Габрово Виж пълна информация
5055 ДЛС Каракуз 05.09.2012 Добив на дървесина 15,884.04 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5122 ДГС Силистра 05.09.2012 Доставки 11,135.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и транспортиране на дървесина Виж пълна информация
5133 ДГС Силистра 05.09.2012 Доставки 253.20 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и транспортиране на дървесина Виж пълна информация
5136 ДГС Силистра 05.09.2012 Добив на дървесина 20,990.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5052 ДЛС Каракуз 04.09.2012 Продажба на стояща дървесина корен 175,264.41 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5091 ДГС Горна Оряховица 04.09.2012 Добив на дървесина 78,994.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5113 ДГС Буйновци 04.09.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до TИР станция и от времене склад до краен потребител Виж пълна информация
5041 ДГС Елена 03.09.2012 Добив на дървесина 10,140.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5044 ДГС Елена 03.09.2012 Продажба на дървесина 27,378.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5107 ДГС Плачковци 03.09.2012 Добив на дървесина 8,372.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5110 ДГС Плачковци 03.09.2012 Добив на дървесина 39,979.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5058 ДГС Горна Оряховица 31.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 79,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5116 ДГС Сеслав 31.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: закупуване и монтаж на газови уредби на автомобили от автомобилния парк на ДГС Сеслав-Кубрат Виж пълна информация
4941 ДГС Елена 30.08.2012 Добив на дървесина 3,660.00 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
5035 ДЛС Дунав 30.08.2012 Продажба на дървесина 53,857.12 лв. без ДДС
Предмет: сеч, товарене, подвоз и претоварване на дървесина на ТИР станция Виж пълна информация
5125 ДГС Габрово 30.08.2012 Добив на дървесина 44,158.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5128 ДГС Габрово 30.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 92,727.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5067 ДГС Бяла 29.08.2012 Продажба на дървесина 23,625.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5070 ДГС Бяла 29.08.2012 Продажба на дървесина 8,269.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация