Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3285 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 983.23 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3287 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,729.71 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3289 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,367.51 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3291 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,352.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3293 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,488.59 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3295 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,870.71 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3297 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,058.09 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3299 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 245.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3301 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,916.08 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3303 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,090.09 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3307 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,579.43 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3309 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 8,371.28 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3311 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,187.28 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3313 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,536.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3315 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 14,473.39 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3317 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,302.43 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3319 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,356.15 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3406 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 5,451.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3408 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 536.10 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3410 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 4,133.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация