Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6006 ДГС Сеслав 13.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 33,640.03 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6009 ДГС Сеслав 13.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 39,659.32 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6038 ДГС Плачковци 13.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 328,178.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6045 Централно Управление 13.12.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Доставка на 1 бр. употребяван високопроходим автомонил тип ПИКАП с пробег до 6 500 км. за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
5521 ДГС Бяла 12.12.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт (основен и текущ), осигуряване на резервни части Виж пълна информация
5919 ДГС Омуртаг 12.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 350,694.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5934 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 27,751.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5938 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 12.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 49,391.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5756 ДГС Сеслав 11.12.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 6,600.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на апартамент в гр. Исперих Виж пълна информация
5963 ДГС Габрово 11.12.2012 Доставки 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5945 ДГС Разград 10.12.2012 Продажба на дървесина 100,875.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5948 ДГС Разград 10.12.2012 Продажба на дървесина 85,427.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5951 ДГС Разград 10.12.2012 Продажба на дървесина 87,724.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5954 ДГС Разград 10.12.2012 Продажба на дървесина 107,348.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5960 ДГС Разград 10.12.2012 Продажба на дървесина 56,666.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
5968 ДГС Разград 10.12.2012 Добив на дървесина 27,764.31 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5971 ДГС Разград 10.12.2012 Добив на дървесина 24,437.29 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5974 ДГС Разград 10.12.2012 Добив на дървесина 24,541.24 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5977 ДГС Разград 10.12.2012 Добив на дървесина 31,061.20 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5980 ДГС Разград 10.12.2012 Добив на дървесина 17,635.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация