Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6522 ДГС Габрово 30.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 32,207.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6545 Централно Управление 30.01.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 22,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Доставка на един брой употребяван високопроходим автомобил с пробег до 6500 км Виж пълна информация
6496 ДГС Горна Оряховица 28.01.2013 Добив на дървесина 48,835.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6303 ДГС Бяла 24.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 30.00 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне за временно ползване чрез аренда на недъропроизводителна земя в землищата на с. Ценово Виж пълна информация
6391 ДГС Бяла 24.01.2013 Продажба на дървесина 47,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6394 ДГС Бяла 24.01.2013 Продажба на дървесина 202,047.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6398 ДГС Бяла 24.01.2013 Продажба на дървесина 93,018.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6401 ДГС Бяла 24.01.2013 Добив на дървесина 10,834.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6404 ДГС Бяла 24.01.2013 Добив на дървесина 43,548.92 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6407 ДГС Бяла 24.01.2013 Добив на дървесина 21,627.82 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6476 ДГС Силистра 24.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 459,252.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6492 ДЛС Воден 23.01.2013 Продажба на дървесина 96,968.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6501 ДЛС Росица 21.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 114,380.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6282 ДГС Елена 18.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 211.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижими имот: -административна сграда(два етжа) със застроена площ 124 кв.м. Виж пълна информация
6286 ДГС Елена 18.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 43.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижими имот: -горски заслон в землището на с. Резач, м.Байламлар, общ. Златарица - 80 кв.м. Виж пълна информация
6227 ДГС Тутракан 17.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на с. Долно Ряхово и с. Търновци Виж пълна информация
6192 ДГС Разград 16.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в земищата на с. Езерче, с. Костанденец, с. Цар Калоян и с. Каменар Виж пълна информация
5636 ДГС Свищов 15.01.2013 Процедури по ЗЛОД 8,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Ловен район: о. Вардим Виж пълна информация
6248 ДГС Търговище 15.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на Съединение, Ралица, Мировец, Макариополско, Пробуда, Г. Соколово Виж пълна информация
6197 ДЛС Каракуз 14.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - горски територии частна държавна собственост в земищата на с. Бащино, с.Чернолик, с.Руйно, с.Овен, с.Окорш, с.Межден, с.Босна Виж пълна информация