Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4252 ДЛС Каракуз 14.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4774 ДГС Силистра 13.08.2012 Лесокултурни мероприятия 53,048.59 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
4781 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 37,114.72 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4784 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 24,864.43 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4787 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 92,483.04 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4811 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 45,607.23 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4814 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 23,094.67 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4828 ДЛС Дунав 13.08.2012 Продажба на дървесина 81,193.56 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4832 ДЛС Дунав 13.08.2012 Добив на дървесина 12,024.49 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4697 ДЛС Дунав 08.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 470.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4751 ДЛС Дунав 08.08.2012 Добив на дървесина 123,053.45 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4713 ДГС Елена 07.08.2012 Добив на дървесина 8,625.00 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4716 ДГС Елена 07.08.2012 Продажба на дървесина 23,405.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4720 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 86,641.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4723 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 45,483.41 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4726 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 66,020.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4729 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 11,328.18 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4732 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 18,711.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4736 ДГС Бяла 07.08.2012 Добив на дървесина 74,204.23 лв. без ДДС
Предмет: добив и извоз на дървесина Виж пълна информация
4739 ДГС Бяла 07.08.2012 Продажба на дървесина 79,388.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация