Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6642 ДЛС Росица 18.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 34,786.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6629 ДГС Омуртаг 15.02.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховки "Автокаско" и "Злополука на лицата в МПС" Виж пълна информация
6665 ДЛС Воден 15.02.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,140.00 лв. без ДДС
Предмет: доставка чрез покупка на гуми за МПС Виж пълна информация
6606 ДГС Болярка 14.02.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 2,352.90 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
6609 ДГС Болярка 13.02.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС
Предмет: застраховка "Автокаско" Виж пълна информация
6620 ДГС Болярка 13.02.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 10,720.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
6602 ДГС Тутракан 12.02.2013 Лесокултурни мероприятия 10,280.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
6569 ДГС Елена 08.02.2013 Доставки 9,520.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на ТИР станция Виж пълна информация
6583 ДЛС Воден 06.02.2013 Продажба на дървесина 27,522.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6624 ДЛС Воден 06.02.2013 Продажба на дървесина 157,240.60 лв. без ДДС
Предмет: по договаряне Виж пълна информация
6551 ДЛС Дунав 05.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 692,255.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6411 ДЛС Дунав 04.02.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на с. Щръклево, с. Писанец, с.Семерджиево и с.Червена вода Виж пълна информация
6517 ДГС Буйновци 31.01.2013 Продажба на дървесина 297,894.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6524 ДГС Буйновци 31.01.2013 Доставки
Предмет: ТОВАРЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДО КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ Виж пълна информация
6522 ДГС Габрово 30.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 32,207.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6545 Централно Управление 30.01.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 22,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Доставка на един брой употребяван високопроходим автомобил с пробег до 6500 км Виж пълна информация
6496 ДГС Горна Оряховица 28.01.2013 Добив на дървесина 48,835.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6303 ДГС Бяла 24.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 30.00 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне за временно ползване чрез аренда на недъропроизводителна земя в землищата на с. Ценово Виж пълна информация
6391 ДГС Бяла 24.01.2013 Продажба на дървесина 47,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6394 ДГС Бяла 24.01.2013 Продажба на дървесина 202,047.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация