Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4548 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 42,843.75 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4552 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,958.63 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4555 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 47,537.09 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4558 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 65,343.93 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4561 ДГС Сеслав 27.07.2012 Добив на дървесина 64,101.78 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4659 ДГС Елена 27.07.2012 Добив на дървесина 78,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4662 ДГС Елена 27.07.2012 Добив на дървесина 50,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4665 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 27.07.2012 Добив на дървесина 113,823.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4598 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 28,643.50 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4607 ДГС Тутракан 26.07.2012 Добив на дървесина 64,572.10 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4615 ДГС Горна Оряховица 26.07.2012 Добив на дървесина 129,322.80 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4694 ДГС Плачковци 26.07.2012 Търгове по Закона за държавна собственост 640.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
4601 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 91,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4604 ДГС Тутракан 25.07.2012 Продажба на дървесина 140,302.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4585 ДГС Свищов 24.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4588 ДГС Свищов 24.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 5,168.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4610 ДГС Свищов 24.07.2012 Добив на дървесина 18,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4613 ДГС Търговище 24.07.2012 Доставки 35,000.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на ТИР Виж пълна информация
4520 ДЛС Каракуз 23.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 372,142.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4527 ДГС Болярка 23.07.2012 Лесокултурни мероприятия 3,850.32 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД - ОМН Виж пълна информация