Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5753 ДЛС Каракуз 16.11.2012 Добив на дървесина 15,995.90 лв. без ДДС
Предмет: дърводобив на маркирана на корен дървесина Виж пълна информация
5778 ДГС Плачковци 15.11.2012 Добив на дървесина 8,372.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5722 ДГС Буйновци 13.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка имущество Виж пълна информация
5727 ДГС Буйновци 13.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка трудова злополука Виж пълна информация
5736 ДГС Силистра 13.11.2012 Лесокултурни мероприятия 18,425.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
5761 ДГС Габрово 12.11.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз Виж пълна информация
5730 ДГС Тутракан 09.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на местата" Виж пълна информация
5733 ДГС Тутракан 09.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Живот и злополука" Виж пълна информация
5411 Централно Управление 08.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка на комбиниран багер - товарач на лизинг Виж пълна информация
5677 ДГС Търговище 07.11.2012 Доставки 9,800.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на ТИР Виж пълна информация
5665 ДГС Болярка 05.11.2012 Добив на дървесина 7,505.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5669 ДГС Болярка 05.11.2012 Добив на дървесина 28,529.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5639 ДГС Свищов 01.11.2012 Лесокултурни мероприятия 22,418.65 лв. без ДДС
Предмет: изкопаване на дупки за залесяване с ямкокопател, товарене и транспорт на тополови фиданки, залесяване на тополови фиданки Виж пълна информация
5653 ДГС Свищов 01.11.2012 Лесокултурни мероприятия 27,312.63 лв. без ДДС
Предмет: изкопаване на дупки за залесяване с ямкокопател, товарене и транспорт на тополови фиданки, залесяване на тополови фиданки Виж пълна информация
5657 ДГС Свищов 01.11.2012 Лесокултурни мероприятия 5,692.96 лв. без ДДС
Предмет: машинно повдигане на тополови фиданки с г-образна скоба, дълбока оран - 40см, продълбочаване с трактор Виж пълна информация
5680 ДЛС Воден 31.10.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Изграждане на система за цифрово видеонаблюдение за нуждите на ДЛС Воден-Ири-Хисар Виж пълна информация
5566 ДГС Елена 26.10.2012 Продажба на дървесина 274,315.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5586 ДГС Габрово 26.10.2012 Добив на дървесина 51,936.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5592 ДГС Габрово 26.10.2012 Добив на дървесина 7,560.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5606 ДГС Габрово 26.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 88,791.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация