Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4997 ДГС Тутракан 28.08.2012 Продажба на дървесина 134,007.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5002 ДГС Тутракан 28.08.2012 Добив на дървесина 29,047.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5007 ДГС Тутракан 28.08.2012 Добив на дървесина 17,069.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5012 ДГС Сеслав 27.08.2012 Добив на дървесина 19,348.88 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5015 ДГС Сеслав 27.08.2012 Продажба на дървесина 4,070.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5049 ДГС Разград 24.08.2012 Продажба на дървесина 3,187.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4534 Централно Управление 23.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ Виж пълна информация
4882 ДЛС Дунав 20.08.2012 Продажба на дървесина 39,794.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4887 Централно Управление 20.08.2012 Продажба на дървесина 1,101,979.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина натоварена на ТИР Виж пълна информация
4935 Централно Управление 20.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Финансиране покупката чрез лизинг с фиксирана годишна лихва за 48 месечен период при 20% първоначална вноска и авансово плащане на ДДС за доставка на eдрогабаритна земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, спечелена от дружество с фирма "Агромашина" ЕООД и цена от 458 800лв без ДДС. Виж пълна информация
4877 ДГС Омуртаг 17.08.2012 Доставки 28,900.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до ТИР станция Виж пълна информация
4938 ДГС Свищов 16.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: авторски надзор по ЛУП 2006 Виж пълна информация
4871 ДГС Елена 15.08.2012 Продажба на дървесина 152,694.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4252 ДЛС Каракуз 14.08.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4774 ДГС Силистра 13.08.2012 Лесокултурни мероприятия 53,048.59 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
4781 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 37,114.72 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4784 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 24,864.43 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4787 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 92,483.04 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4811 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 45,607.23 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4814 ДГС Силистра 13.08.2012 Добив на дървесина 23,094.67 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация