Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6398 ДГС Бяла 24.01.2013 Продажба на дървесина 93,018.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6401 ДГС Бяла 24.01.2013 Добив на дървесина 10,834.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6404 ДГС Бяла 24.01.2013 Добив на дървесина 43,548.92 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6407 ДГС Бяла 24.01.2013 Добив на дървесина 21,627.82 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6476 ДГС Силистра 24.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 459,252.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6492 ДЛС Воден 23.01.2013 Продажба на дървесина 96,968.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6501 ДЛС Росица 21.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 114,380.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6282 ДГС Елена 18.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 211.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижими имот: -административна сграда(два етжа) със застроена площ 124 кв.м. Виж пълна информация
6286 ДГС Елена 18.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 43.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижими имот: -горски заслон в землището на с. Резач, м.Байламлар, общ. Златарица - 80 кв.м. Виж пълна информация
6227 ДГС Тутракан 17.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на с. Долно Ряхово и с. Търновци Виж пълна информация
6192 ДГС Разград 16.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в земищата на с. Езерче, с. Костанденец, с. Цар Калоян и с. Каменар Виж пълна информация
5636 ДГС Свищов 15.01.2013 Процедури по ЗЛОД 8,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Ловен район: о. Вардим Виж пълна информация
6248 ДГС Търговище 15.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на Съединение, Ралица, Мировец, Макариополско, Пробуда, Г. Соколово Виж пълна информация
6197 ДЛС Каракуз 14.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - горски територии частна държавна собственост в земищата на с. Бащино, с.Чернолик, с.Руйно, с.Овен, с.Окорш, с.Межден, с.Босна Виж пълна информация
6221 ДГС Свищов 14.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на с. Горна Судена и с. Царевец Виж пълна информация
6224 ДГС Свищов 14.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 30.00 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне за временно ползване чрез аренда на недървопроизводителна земя, находяща се землището на с. Царевец Виж пълна информация
6185 ДГС Горна Оряховица 11.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 30.00 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне за временно ползване чрез аренда на недъропроизводителна земя в землищата на с.Лозен и с. Нова Върбовка Виж пълна информация
6300 ДГС Силистра 10.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 115.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на поземлени имоти - чстна държавна собственост, заети с горскоплодни дървесни видове в землищата на Алфатар, Българка, Каменци, Добротица и Гарван Виж пълна информация
6415 ДЛС Воден 10.01.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност" на МПС Виж пълна информация
5801 Централно Управление 09.01.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Доставка на амониев нитрат за нуждите на "Северноцентрално държвано предприятие" ДП Габрово. Виж пълна информация