Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3350 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 3,292.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3352 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 87,174.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3354 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 48,936.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3356 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 41,927.64 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3358 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 54,953.57 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3360 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 48,692.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3362 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 8,736.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3364 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 15,766.01 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3366 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 19,569.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3368 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 11,852.64 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3370 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 3,066.92 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3372 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 21,519.27 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3374 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 27,070.07 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3376 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 15,674.83 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3392 ДГС Силистра 30.01.2012 Продажба на дървесина 31,315.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3394 ДГС Силистра 30.01.2012 Продажба на дървесина 19,045.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3482 ДЛС Дунав 30.01.2012 Добив на дървесина 95,111.67 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3117 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 18,300.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3119 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 6,053.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3121 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 26,561.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация