Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4463 ДГС Разград 12.07.2012 Продажба на дървесина 85,297.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4474 ДГС Разград 12.07.2012 Продажба на дървесина 90,387.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4372 ДГС Габрово 11.07.2012 Добив на дървесина 44,158.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4441 ДГС Разград 11.07.2012 Продажба на дървесина 19,088.25 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
4449 ДГС Разград 11.07.2012 Продажба на дървесина 3,187.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добита дървесина Виж пълна информация
3967 ДГС Омуртаг 10.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на PVC дограма Виж пълна информация
4420 ДГС Габрово 10.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 92,727.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4274 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 72,319.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4277 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 28,627.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4280 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 27,996.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4283 ДГС Бяла 09.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 21,461.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4431 Централно Управление 09.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка на употребяван автомобил Виж пълна информация
4417 ДЛС Воден 07.07.2012 Добив на дървесина 25,552.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3814 ДГС Бяла 06.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4365 ДГС Габрово 06.07.2012 Добив на дървесина 4,464.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4248 ДЛС Дунав 05.07.2012 Продажба на дървесина 5,500.22 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4244 ДГС Елена 04.07.2012 Продажба на дървесина 31,112.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4361 ДГС Буйновци 04.07.2012 Добив на дървесина 213,987.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4381 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 23,008.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4389 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 28,000.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация