Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4398 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 35,232.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4409 ДЛС Воден 04.07.2012 Добив на дървесина 22,912.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4178 ДЛС Дунав 28.06.2012 Продажба на дървесина 24,058.86 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4212 ДГС Силистра 28.06.2012 Продажба на дървесина 20,704.23 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4097 ДГС Болярка 25.06.2012 Продажба на дървесина 97,194.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4155 Централно Управление 25.06.2012 Продажба на дървесина 3,973,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3705 ДГС Болярка 21.06.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
4085 ДГС Силистра 20.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
4088 ДГС Силистра 20.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
4003 ДЛС Каракуз 19.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3995 ДЛС Дунав 18.06.2012 Продажба на дървесина 24,604.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3999 ДЛС Дунав 18.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
4073 ДГС Сеслав 18.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3949 ДГС Елена 11.06.2012 Добив на дървесина 114,339.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3952 ДГС Елена 11.06.2012 Продажба на дървесина 306,557.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
3957 ДГС Бяла 11.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
3872 ДГС Тутракан 08.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 105,242.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3860 ДГС Болярка 07.06.2012 Добив на дървесина 172,618.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3844 ДГС Горна Оряховица 06.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на млади насаждения - изсичане на издънки Виж пълна информация
3857 ДГС Търговище 06.06.2012 Доставки
Предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация