Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3307 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,579.43 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3309 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 8,371.28 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3311 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,187.28 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3313 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,536.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3315 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 14,473.39 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3317 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,302.43 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3319 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,356.15 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3406 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 5,451.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3408 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 536.10 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3410 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 4,133.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3412 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 800.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3414 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 2,311.70 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3416 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 8,492.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3418 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,765.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3420 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,669.60 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3422 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 9,249.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3424 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,558.10 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3426 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 7,249.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3428 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,380.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3430 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,617.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация