Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3210 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3216 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 42бр.; Застраховка Автокаско 13бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 144бр. Виж пълна информация
3218 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: покупка на комбиниран фураж Виж пълна информация
3305 ДГС Сеслав Продажба на стояща дървесина корен 6,131.56 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3448 ДГС Тутракан Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация
3452 ДГС Търговище Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 13бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация
3454 ДГС Търговище Продажба на стояща дървесина корен 97,602.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3456 ДГС Търговище Продажба на стояща дървесина корен 65,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3458 ДГС Търговище Продажба на стояща дървесина корен 52,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3460 ДГС Търговище Продажба на стояща дървесина корен 87,762.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3476 ДЛС Дунав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: покупка на комбиниран фураж 100 тона Виж пълна информация
3515 ДЛС Росица Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 3бр.; Застраховка злополука на лицата в МПС 46бр. Виж пълна информация
4488 ДГС Плачковци Търгове по Закона за държавна собственост 801.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
5983 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 87.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот - хидротехническо съоръжение - язовир, 55,329 дка, находящ се в землището на с.Козаревец, общ. Лясковец Виж пълна информация
7499 ДГС Буйновци Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Виж пълна информация
10773 ДГС Елена 1423, 1424 цр,гбр,бк,здб,трп,чрш,яв,яс Добив на дървесина 28,728.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
10821 ДГС Елена 1425 цр, бл, ак Добив на дървесина 16,412.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12905 Централно Управление Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Виж пълна информация