Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3123 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 19,131.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3125 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 24,672.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3127 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 11,718.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3129 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,144.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3131 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,889.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3133 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 5,785.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3135 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 19,739.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3137 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 13,551.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3139 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,056.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3141 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 16,232.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3143 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 18,822.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3145 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 20,510.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3147 ДГС Плачковци 27.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,408.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3484 ДЛС Дунав 27.01.2012 Продажба на дървесина 328,710.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3220 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,014.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3225 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,001.35 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3229 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 929.84 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3231 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 597.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3234 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,337.95 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3236 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 13,182.21 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация