Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3259 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,155.78 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3261 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,385.86 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3263 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,599.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3265 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,691.10 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3267 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,771.02 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3269 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,816.07 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3271 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,123.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3273 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,916.99 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3275 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 764.17 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3277 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,056.94 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3279 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,165.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3281 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,052.90 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3283 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,730.33 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3285 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 983.23 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3287 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,729.71 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3289 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,367.51 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3291 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,352.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3293 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,488.59 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3295 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,870.71 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3297 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,058.09 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация