Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3220 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,014.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3225 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,001.35 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3229 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 929.84 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3231 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 597.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3234 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,337.95 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3236 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 13,182.21 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3238 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,350.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3240 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 999.99 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3242 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 2,100.25 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3244 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,037.38 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3246 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 929.84 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3248 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,100.44 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3250 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 11,718.59 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3253 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,516.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3255 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на дървесина 5,343.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3257 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,614.44 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3259 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,155.78 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3261 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,385.86 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3263 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,599.18 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3265 ДГС Сеслав 18.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,691.10 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация