Пон - Пет 8:30 - 17:00

3214
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата 12.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 169,722.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3061
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 06.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 153,489.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3187
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 06.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 209,320.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3189
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 06.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 60,070.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

2985
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3028
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена
Виж пълна информация

3472
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 02.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена
Виж пълна информация

3450
Поделение
Първа дата 29.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 119,499.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3063
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 28.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 66,408.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3103
Поделение
Първа дата 28.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,840.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3404
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 28.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 50,504.90 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3402
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 24.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 172,588.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3474
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 22.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена
Виж пълна информация

3480
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 21.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 248,118.27 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3105
Поделение
Първа дата 20.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 315,371.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3206
Поделение ДГС Севлиево (до 01.04.2020)
Първа дата 20.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 132,664.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3032
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 15.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена
Виж пълна информация

3478
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата 15.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 395.69 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3097
Поделение ДГС Елена
Първа дата 14.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 164,910.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3034
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 142,453.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация