Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3442 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3444 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,879.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3446 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,120.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3494 ДЛС Каракуз 17.01.2012 Продажба на дървесина 47,270.72 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3496 ДЛС Каракуз 17.01.2012 Продажба на дървесина 22,819.13 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3498 ДЛС Каракуз 17.01.2012 Продажба на дървесина 61,212.33 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3079 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 46,190.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3081 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 16,454.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3083 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 51,906.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3085 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,820.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3087 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 62,702.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3089 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 59,396.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3156 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 8,235.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3158 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 13,426.58 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3160 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 17,887.18 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3162 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 10,149.03 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3164 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 13,331.72 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3166 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 31,258.71 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3168 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 6,567.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3170 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 26,777.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация