Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3016 ДГС Болярка Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 23бр.; Застраховка Автокаско 2бр. Виж пълна информация
3026 ДГС Буйновци Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 1бр. ; Застраховка злополука на лицата в МПС 43бр. Виж пълна информация
3065 ДГС Габрово Продажба на дървесина 121,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3067 ДГС Габрово Продажба на дървесина 223,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3075 ДГС Горна Оряховица Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 44бр. Виж пълна информация
3077 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 914.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
3093 ДГС Елена Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 22бр.; Застраховка Автокаско 1бр.; Застраховка злополука на лицата в МПС 69бр. Виж пълна информация
3107 ДГС Омуртаг Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 8бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация
3109 ДГС Омуртаг Търгове по Закона за държавна собственост 2,300.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
3115 ДГС Плачковци Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 1бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 38бр. Виж пълна информация
3185 ДГС Разград Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 15бр.; Застраховка Автокаско 2бр. Злополука на лицата в МПС 59бр. Виж пълна информация
3208 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 2бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 31бр. Виж пълна информация
3210 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
3216 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 42бр.; Застраховка Автокаско 13бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 144бр. Виж пълна информация
3218 ДГС Сеслав Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: покупка на комбиниран фураж Виж пълна информация
3305 ДГС Сеслав Продажба на стояща дървесина корен 6,131.56 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3448 ДГС Тутракан Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация
3452 ДГС Търговище Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 13бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация
3454 ДГС Търговище Продажба на стояща дървесина корен 97,602.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3456 ДГС Търговище Продажба на стояща дървесина корен 65,900.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация