Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3164 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 13,331.72 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3166 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 31,258.71 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3168 ДГС Разград 16.01.2012 Добив на дървесина 6,567.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3170 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 26,777.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3172 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 42,573.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3174 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 60,818.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3176 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 32,680.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3178 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 44,310.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3181 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 105,571.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3183 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 23,335.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
11585 ДГС Бяла 01.01.1970 1433 срлп , здб , гбр , кл , мжд , см , чб Добив на дървесина 52,026.33 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
11591 ДГС Бяла 01.01.1970 14351 срлп , здб , мжд , брс , чб Продажба на дървесина 16,140.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
11597 ДГС Бяла 01.01.1970 14371 срлп , цр , ак , яв , шст , чдб , пяс Продажба на дървесина 13,249.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
12287 ДЛС Дунав 01.01.1970 10.06.2014 Лесокултурни мероприятия 20,941.50 лв. без ДДС
Предмет: машинно изкопаване на дупки за залесяване Виж пълна информация
3016 ДГС Болярка Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 23бр.; Застраховка Автокаско 2бр. Виж пълна информация
3026 ДГС Буйновци Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 1бр. ; Застраховка злополука на лицата в МПС 43бр. Виж пълна информация
3065 ДГС Габрово Продажба на дървесина 121,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3067 ДГС Габрово Продажба на дървесина 223,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3075 ДГС Горна Оряховица Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 44бр. Виж пълна информация
3077 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 914.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация