Пон - Пет 8:30 - 17:00

3412
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 800.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3414
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 2,311.70 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3416
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,492.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3418
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,765.30 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3420
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,669.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3422
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,249.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3424
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,558.10 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3426
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,249.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3428
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,380.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3430
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,617.30 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3432
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 18.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,504.70 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3434
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 15,480.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3436
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 4,788.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3438
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 3,952.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3440
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 1,558.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3442
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 9,576.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3444
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 4,879.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3446
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 3,120.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3494
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 47,270.72 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3496
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 17.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 22,819.13 лв. без ДДС
Виж пълна информация