Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5983 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 87.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот - хидротехническо съоръжение - язовир, 55,329 дка, находящ се в землището на с.Козаревец, общ. Лясковец Виж пълна информация
7499 ДГС Буйновци Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Виж пълна информация
10773 ДГС Елена 1423, 1424 цр,гбр,бк,здб,трп,чрш,яв,яс Добив на дървесина 28,728.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
10821 ДГС Елена 1425 цр, бл, ак Добив на дървесина 16,412.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12905 Централно Управление Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Виж пълна информация