Пон - Пет 8:30 - 17:00

3216
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3218
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3305
Поделение ДГС Сеслав
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 6,131.56 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3448
Поделение ДГС Тутракан
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена
Виж пълна информация

3452
Поделение
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3454
Поделение
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 97,602.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3456
Поделение
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 65,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3458
Поделение
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 52,954.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3460
Поделение
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 87,762.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3476
Поделение ДЛС Дунав
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3515
Поделение ДЛС Росица
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

4488
Поделение ДГС Плачковци
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 801.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5983
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 87.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7499
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10773
Поделение ДГС Елена
Първа дата
Втора дата
Обект/и № 1423, 1424
Данни за дървесината цр,гбр,бк,здб,трп,чрш,яв,яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 28,728.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10821
Поделение ДГС Елена
Първа дата
Втора дата
Обект/и № 1425
Данни за дървесината цр, бл, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,412.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12905
Поделение Централно Управление
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация