Пон - Пет 8:30 - 17:00

17187
Поделение ДЛС Воден
Първа дата 21.08.2023
Втора дата 24.08.2023
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 327.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17183
Поделение ДГС Свищов
Първа дата 27.07.2023
Втора дата
Обект/и № 231
Данни за дървесината 0
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17185
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 24.07.2023
Втора дата 24.07.2023
Обект/и № 23023, 23024
Данни за дървесината бк, трп, гбр, бб, см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 101,712.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17184
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 18.07.2023
Втора дата 19.07.2023
Обект/и № 2349
Данни за дървесината бб, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 2,145.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17182
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 10.07.2023
Втора дата 10.07.2023
Обект/и № 23022
Данни за дървесината бк, цр, гбр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,205.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17181
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.07.2023
Втора дата
Обект/и № 2321
Данни за дървесината бк, гбр, здб, трп, яв, чрш,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,540.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17172
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 30.06.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,470.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17180
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 27.06.2023
Втора дата 27.06.2023
Обект/и № 23021
Данни за дървесината см, чб, бк, цр, гбр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 12,487.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17170
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 26.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2302
Данни за дървесината ...
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 20,479.69 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17173
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2344
Данни за дървесината цр, гбр, бк, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,920.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17174
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2345
Данни за дървесината цр,кгбр,гбр,мжд,трп,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 2,760.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17175
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2346
Данни за дървесината бк, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,302.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17176
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2347
Данни за дървесината бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,794.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17177
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2343
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,640.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17178
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2342
Данни за дървесината цр,бл,гбр,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 640.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17168
Поделение ДЛС Каракуз
Първа дата 19.06.2023
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,390.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17171
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 08.06.2023
Втора дата 08.06.2023
Обект/и № 23020
Данни за дървесината см, бб, дгл, бк, трп, гбр, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 50,748.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17169
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 07.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2341
Данни за дървесината бб,чб,бк,здб,гбр,ак,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 23,798.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17166
Поделение ДГС Разград
Първа дата 05.06.2023
Втора дата
Обект/и № 2
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17179
Поделение ДЛС Росица
Първа дата 30.05.2023
Втора дата 30.05.2023
Обект/и № 23017
Данни за дървесината см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,056.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация