Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17071 ДГС Болярка 26.07.2022 2237; 2238 ак, кдб, цр, кгбр, мжд, ббрс, пкл Добив на дървесина 16,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2237 и 2238 Виж пълна информация
17074 ДГС Горна Оряховица 26.07.2022 2227 цр,бл,кгбр,мжд Добив на дървесина 9,009.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 2227 Виж пълна информация
17070 ДЛС Росица 25.07.2022 22014,22015,22016,22017,22018 цр,бл,кгбр,здб,чдб,срлп,бб,ак,бн,гбр,см,дгл Добив на дървесина 130,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане добива на дървесина, подвоз и товарене на тир на технологична дървесина Виж пълна информация
17068 ДГС Горна Оряховица 22.07.2022 2226 цр,бл,срлп,здб,кгбр,мжд,пяс Добив на дървесина 15,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект №2226 Виж пълна информация
17067 ДГС Болярка 20.07.2022 2235; 2236 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, трп, чб, чрш Добив на дървесина 53,312.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2235 и 2236 Виж пълна информация
17066 ДГС Болярка 18.07.2022 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 13,193.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
17078 ДГС Буйновци 15.07.2022 2231 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб, цр Добив на дървесина 9,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл.10,ал.1, т.1, чл.11а, ал.1, т.1 Виж пълна информация
17084 ДЛС Каракуз 15.07.2022 2220 пляс; лдб; цр; срлп; гбр; кл; бл; мжд; кгбр; здб; Добив на дървесина 146,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17058 Централно Управление 14.07.2022 220010 0 Дългосрочни договори 60,564.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина от обект № 220010 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 5 (пет) годишен период Виж пълна информация
17063 ДЛС Каракуз 11.07.2022 2217, 2218, 2219 ак, срлп, цр, бл, кл, яв, пляс, чб Добив на дървесина 123,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17064 ДЛС Каракуз 11.07.2022 220002, 220003 ак, срлп Добив на дървесина 261,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР в горски територии собственост на Община Дулово Виж пълна информация
17072 ДГС Буйновци 11.07.2022 2226 бб, чб Добив на дървесина 10,082.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1,т.1, чл11а, ал1, т.1 Виж пълна информация
17073 ДГС Буйновци 11.07.2022 2227 бб, см Добив на дървесина 18,338.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл. 10, ал.1,т.1, ал11 а, ал. 1, т.1 Виж пълна информация
17075 ДГС Буйновци 11.07.2022 2228 гбр, здб, бк Добив на дървесина 7,128.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина , съгласно чл.10, ал.1 т.1, чл. 11а, ал.1, т.1 Виж пълна информация
17062 ДГС Елена 08.07.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 13,333.33 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост, представляваща верижен булдозер Виж пълна информация
17065 ДГС Буйновци 27.06.2022 2225 бб, здгл, бк, здб, гбр, трп Добив на дървесина 15,827.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11а, ал. 1, т. 1 от Наредба за възлагане Виж пълна информация
17060 ДГС Габрово 23.06.2022 2249 бк Добив на дървесина 2,786.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2249 Виж пълна информация
17045 Централно Управление 20.06.2022 220009 Дългосрочни договори 15,591.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220009 в териториалния обхват на ДГС Горна Оряховица ТП при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, за 5 (пет) годишен период Виж пълна информация
17046 Централно Управление 20.06.2022 220010 0 Дългосрочни договори 60,564.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на купувач и сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина от дървесен вид акация от обект № 220010 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период. Виж пълна информация
Процедура № 17046 на Централно Управление от 20.06.2022 е прекратена!
17049 ДГС Горна Оряховица 17.06.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 870.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движима вещ - МПС Виж пълна информация