Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16344 ДЛС Росица 04.06.2020 20026 чб Добив на дървесина 5,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16345 ДЛС Росица 04.06.2020 2017МТ ак, бл, гбр, кгбр, см, срлп, цр, Добив на дървесина 10,102.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16346 ДЛС Росица 04.06.2020 2019 ак, бл, гбр, кгбр, кл, мжд, срлп, цр, Добив на дървесина 39,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, подвоз и товарене на тир Виж пълна информация
16318 ДЛС Росица 28.05.2020 2006 бб, бк, гбр, бл, цр, ак Продажба на стояща дървесина корен 9,487.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16353 ДЛС Росица 26.05.2020 20027 СР бб, чб, см Добив на дървесина 10,404.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16324 ДЛС Росица 13.05.2020 20024 СР бб, чб, бк, гбр, цр, здб, трп, чрш, лп, орех Добив на дървесина 33,025.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16325 ДЛС Росица 13.05.2020 20025 СР бб, чб Добив на дървесина 19,521.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16277 ДЛС Росица 24.04.2020 20023 СР бб, чб, бк, гбр, цр Добив на дървесина 40,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16273 ДЛС Росица 14.04.2020 20022 СР бб Добив на дървесина 8,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16146 ДЛС Росица 09.03.2020 20014, 20015 бб, бк, гбр, чрш, трп Добив на дървесина 43,338.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16147 ДЛС Росица 09.03.2020 позиция 201 0 Добив на дървесина 13,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16148 ДЛС Росица 09.03.2020 позиция 202 0 Добив на дървесина 13,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извоз на дървесина Виж пълна информация
16140 ДЛС Росица 19.02.2020 20021 СР см, бк, гбр, трп, цр, лп, клен Добив на дървесина 6,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16108 ДЛС Росица 14.02.2020 2001 0 Лесокултурни мероприятия 28,102.52 лв. без ДДС
Предмет: Лесокултурни мероприятия Виж пълна информация
16110 ДЛС Росица 14.02.2020 20014, 20015, 20016, 20017, 20018, 20019 бб, чб, бк, гбр, чрш, трп Добив на дървесина 80,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16115 ДЛС Росица 03.02.2020 20020 СР бб, см, бк, гбр Добив на дървесина 45,092.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16105 ДЛС Росица 24.01.2020 24.01.2020 20013 СР бб, чб, см, бк, гбр, ак Добив на дървесина 38,362.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16065 ДЛС Росица 14.01.2020 20012 СР бк, гбр Добив на дървесина 31,778.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16066 ДЛС Росица 14.01.2020 15.01.2020 20009, 20010, 20011 бб, чб, бк, гбр Добив на дървесина 43,178.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16021 ДЛС Росица 02.01.2020 02.01.2020 20005 СР дгл, бк, гбр Добив на дървесина 13,454.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация