Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15994 ДЛС Росица 06.11.2019 07.11.2019 19028 бк Добив на дървесина 10,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15995 ДЛС Росица 06.11.2019 07.11.2019 19029 чб, бб, бк, гбр, трп, чрш Добив на дървесина 8,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15978 ДЛС Росица 22.10.2019 23.10.2019 19027 бб, листв Добив на дървесина 15,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15920 ДЛС Росица 11.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ,МОТОЦИКЛЕТИ И ДРУГА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП ГАБРОВО ТП ДЛС РОСИЦА ЗА 12 МЕСЕЦА Виж пълна информация
15921 ДЛС Росица 11.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ГАБРОВО ТП ДЛС РОСИЦА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ВКЛЮЧВАЩА 5 ПОЗИЦИИ Виж пълна информация
15944 ДЛС Росица 11.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяна на услуги по автомобилно застраховане Застраховка "Гражданска отговорност,"на СЦДП Габрово ТП ДЛС Росица. Виж пълна информация
15903 ДЛС Росица 30.09.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15924 ДЛС Росица 30.09.2019 1902 0 Лесокултурни мероприятия 6,282.55 лв. без ДДС
Предмет: Лесокултурни мероприятия Виж пълна информация
15896 ДЛС Росица 30.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА БОЯ,СПРЕЙ,РАЗРЕДИТЕЛ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15918 ДЛС Росица 28.08.2019 19026 бк Добив на дървесина 72,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15917 ДЛС Росица 27.08.2019 19025 см, бб, бк, гбр Добив на дървесина 25,218.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15910 ДЛС Росица 12.08.2019 19024 бк Добив на дървесина 5,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15868 ДЛС Росица 08.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 59,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ЦАРЕВИЦА,ЕЧЕМИК- ЗЪРНО ,ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ И ДОПЪЛВАЩ СИЛАЖ Виж пълна информация
15871 ДЛС Росица 08.08.2019 1912 бб, см Продажба на стояща дървесина корен 103,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15870 ДЛС Росица 29.07.2019 19022,19023 бб, чб, см, бк, гбр,здб,ак,чрш Добив на дървесина 13,496.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15844 ДЛС Росица 10.07.2019 1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911 ак,см, бб, бк, гбр,трп,врб Продажба на стояща дървесина корен 82,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15847 ДЛС Росица 10.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
15854 ДЛС Росица 10.07.2019 19019, 19020,19021 бб, чб, см, бк, гбр,здб,ак,чрш Добив на дървесина 42,868.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15907 ДЛС Росица 24.06.2019 19018 чб,ак,чрш Добив на дървесина 4,813.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15824 ДЛС Росица 22.05.2019 19016 бб, бк, гбр, см Добив на дървесина 9,545.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл. 27 от НУРВИДГТ Виж пълна информация