Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15868 ДЛС Росица 08.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 59,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ЦАРЕВИЦА,ЕЧЕМИК- ЗЪРНО ,ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ И ДОПЪЛВАЩ СИЛАЖ Виж пълна информация
15870 ДЛС Росица 29.07.2019 19022,19023 бб, чб, см, бк, гбр,здб,ак,чрш Добив на дървесина 13,496.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15844 ДЛС Росица 10.07.2019 1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911 ак,см, бб, бк, гбр,трп,врб Продажба на стояща дървесина корен 82,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15847 ДЛС Росица 10.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Виж пълна информация
15854 ДЛС Росица 10.07.2019 19019, 19020,19021 бб, чб, см, бк, гбр,здб,ак,чрш Добив на дървесина 42,868.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15824 ДЛС Росица 22.05.2019 19016 бб, бк, гбр, см Добив на дървесина 9,545.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл. 27 от НУРВИДГТ Виж пълна информация
15825 ДЛС Росица 22.05.2019 19017 бб, бк, гбр, см, трп, чрш Добив на дървесина 7,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15823 ДЛС Росица 20.05.2019 19015 ак, бб, гбр, здб, чб, чрш Добив на дървесина 11,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15745 ДЛС Росица 14.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТРАКТОРИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15821 ДЛС Росица 23.04.2019 19012 бб, бк, врб, гбр, см, трп Добив на дървесина 28,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15822 ДЛС Росица 23.04.2019 19014 бб, бк, гбр, дгл, см Добив на дървесина 49,483.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15820 ДЛС Росица 22.04.2019 19013 бк, гбр, дгл, лп, см, трп, чрш Добив на дървесина 3,549.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл. 27 от НУРВИДГТ Виж пълна информация
15740 ДЛС Росица 12.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ГАБРОВО ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15819 ДЛС Росица 09.04.2019 19011 бб, бк, см Добив на дървесина 46,863.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15691 ДЛС Росица 13.03.2019 19009С бб, бк, гбр, см Добив на дървесина 15,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15692 ДЛС Росица 13.03.2019 Позиция № 7 иглолистни и широколистни Добив на дървесина 10,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ извоз, сортиране и рампиране на временен склад на добита дървесина в териториалния обхват на ТП ДЛС „Росица” Виж пълна информация
15693 ДЛС Росица 13.03.2019 1 0 Доставки 6,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
15694 ДЛС Росица 13.03.2019 1901 0 Лесокултурни мероприятия 29,992.87 лв. без ДДС
Предмет: Лесокултурни мероприятия Виж пълна информация
15652 ДЛС Росица 13.02.2019 1,2 0 Доставки 18,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
15603 ДЛС Росица 14.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ -ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Виж пълна информация