Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис добита дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022г. Ценоразпис дървесина франко временен склад в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
ДГС Свищов 16.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022г Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 15.08.2022 ТП ДГС Свищов16082022.pdf
Централно Управление 15.08.2022 Регистър декларации несъвместимост към 10.8.2022г registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita 10.8.2022.docx
ДЛС Дунав 08.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от НУРВДГТ cenorazpis.pdf
ДГС Буйновци 21.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.08.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис на остатъци от дървесина и вършина в сечища в сила от 20.07.2022г. Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина.pdf
ДГС Болярка 15.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад при ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново в сила от 15.07.2022г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 14.07.2022 Заповед спиране на дейността сеч, в отдел 59, подотдел ”ч” в землището на с. Осен, общ. Главиница, обл. Силистра Заповед №РД-05-123_cor.pdf
Централно Управление 05.07.2022 Документ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА – МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ SCDP TP.rar
ДГС Силистра Горска сертификация До всички заинтересовани страни - информация за обсъждане ПИСМО ДО ЗАИН. СТРАНИ -2022г. инф. за обсъждане.docx
Централно Управление 01.07.2022 Декларация несъвместимост, инж. Людмил Узунов декл_несъвм_Узунов.pdf
Централно Управление 01.07.2022 Регистър на декларациите за несъвместимост при Северноцентрално държавно предприятие ДП registur-na-deklaracii-nesuvmestimost-za-saita 4.5.2022.docx
ДГС Тутракан 01.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад в сила от 01.07.2022г. ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 24.06.2022 Документ Осигуряване на дърва за огрев на местното население и на физически лица за отоплителен сезон 2022 г. / 2023 г. Информация дърва за огрев.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Буйновци 2019 г. доклад за ГВКС 2019 г..doc
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ДГС Елена доклад ГВКС 2019.doc
ДГС Свищов 21.06.2022 Документ Информация относно организацията по снабдяване на местно население с дърва за огрев през 2022 г. при ТП "ДГС - Свищов" Дърва за огрев МН .pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021г Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2021г_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г. Резюме на анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2020г_cor.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград.pdf